Siirry sisältöön

Perusterveydenhuollon psykologien työryhmä toimii Psykologiliiton hallituksen alaisena asiantuntija- ja valmisteluelimenä omalla sovellusalallaan. Työryhmä seuraa sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaa kehitystä ja sen vaikutuksia perustason psykologityöhön, vastaa psykologien kysymyksiin sovellusalaa koskien ja välittää jäsenistön kuulumisia liittoon. Työryhmän toiminnan kannalta on olennaista aktivoida jäsenistöä yhteiseen keskusteluun sovellusalan nykytilasta ja kehityssuunnista.

Työryhmä pyrkii vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittymiseen niin, että painopiste siirtyisi yhä enemmän ehkäisevän työn suuntaan ja että psykologipalveluiden rooli tässä edelleen vahvistuisi. Tämä tarkoittaa myös- ja ehkä ennen kaikkea- psykologien oman tietoisuuden lisäämistä perustason ehkäisevän työn eri tasoista, muodoista ja vaikuttavuudesta sekä perustason psykologien ammatillisen identiteetin vahvistamista.

Työryhmän yleisinä, pidemmän aikavälin tavoitteina on:

  • seurata sovellusalan kehitystä ja ajankohtaisia asioita, lainsäädännön kehittymistä, sotepalvelujärjestelmän muutoksen etenemistä ja näiden asioiden heijastumista konkreettisessa työssä
  • edistää perustason psykologipalveluiden kattavaa sekä tarpeen- että tarkoituksenmukaista tarjontaa osana suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa
  • edistää laadukkaan ja säädösten mukaisen psykologityön toteutumista peruspalveluissa
  • vaikuttaa osaltamme perustason ehkäisevän psykologityön johtamisen vahvistumiseen
  • edistää perustasolla työskentelevien psykologien yhteistä näkemystä ehkäisevän työn tasoista, muodoista ja vaikuttavuudesta
  • edistää laajempaa tietoisuutta perustason ehkäisevän psykologityön merkityksestä ja vaikuttavuudesta
  • olla mukana kehittämässä psykologityön käsitteellistämistä ja siihen liittyen antamassa oman panoksemme toimivan ja tarkoituksenmukaisen nimikkeistön luomisessa sekä rakenteisen kirjaamisen käytäntöjen tuottamisessa
  • vahvistaa perustason psykologien ammatillista identiteettiä
  • lisätä psykologien valmiuksia vaikuttaa palvelurakenteisiin
  • lisätä psykologien valmiuksia vaikuttaa työnkuvansa sisältöön.

Jäsenet

puheenjohtaja
Anna-Mari Laitinen
anna-mari.laitinen@keusote.fi

sihteeri
Eva Ora