Siirry sisältöön

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologisen Seuran yhteinen asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on koota tietoa psykologisten palveluiden ja työmenetelmien pätevyydestä, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Suomi on ollut Euroopassa ensimmäisten maiden joukossa linjaamassa näkemystä siitä, että koko terveydenhuollon tulisi perustua näyttöön. Psykologian tieteellinen neuvottelukunta perustettiin vuonna 2007 kokoamaan tällaista tietoa psykologian osalta. Koottujen tietojen pohjalta neuvottelukunta muotoilee suosituksia psykologian eri sovellusaloilla käytettävistä työmenetelmistä. Suositukset on tarkoitettu sekä psykologien ammattikunnalle että asiakkaille ja viranomaisillekin.

Psykologian tieteelliseen neuvottelukuntaan kuuluu psykologian eri sovellusalojen professoreita ja tutkijoita. Neuvottelukunnan kokouksiin osallistuu myös Psykologiliiton ja Psykologisen Seuran edustajia sekä kulloinkin käsiteltävän psykologian sovellusalan asiantuntijoita. Lisäksi Psykologiliiton erityisasiantuntija toimii neuvottelukunnan sihteerinä.

Voit tutustua Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan suosituksiin täältä.

Jäsenet

Puheenjohtaja

Jarl Wahlström

Professori

jarl.wahlstrom@psyka.jyu.fi

Sihteeri

Max Ervast

Erityisasiantuntija

ammattineuvonta@psyli.fi

Neuvonta psykologin työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa, kuntasektorin palkkaneuvonta, också svenskspråkiga ärenden

Puhelimitse tavoitettavissa: ma klo 11.00–12.00, ti klo 11.00-12.00, ke klo 16.15–17.00, to klo 15.00–17.00, pe klo 16.15–17.00

Anna-Mari Aalto

anna-mari.aalto@thl.fi
Jarkko Hautamäki

Professori (erityispedagogiikka)

jarkko.hautamaki@helsinki.fi
Laura Hokkanen

Professori, neuropsykologia, Psykonetin johtaja, Helsingin Yliopisto

laura.hokkanen@helsinki.fi
Taina Hintsa

taina.hintsa@uef.fi
Ulla Kinnunen

Professori

ulla.kinnunen@uta.fi
Marja Laasonen

Professori, kehitys- ja kasvatuspsykologian / lasten- ja nuorten erikoispsykologikoulutus

marja.laasonen@utu.fi
Erja Poutiainen, FT

Kliinisen neuropsykologian dosentti, tutkimusjohtaja, Kuntoutussäätiö

erja.poutiainen@helsinki.fi
Annamari Tuulio-Henriksson, FT

Dosentti, Johtava tutkija, Kela

annamari.tuulio-henriksson@kela.fi

Asiantuntijajäsenet

Annarilla Ahtola

Puheenjohtaja

annarilla.ahtola@psyli.fi

Annarilla Ahtola toimii Psykologiliiton puheenjohtajana.