Siirry sisältöön

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologisen Seuran yhteinen asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on koota tietoa psykologisten palveluiden ja työmenetelmien pätevyydestä, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Suomi on ollut Euroopassa ensimmäisten maiden joukossa linjaamassa näkemystä siitä, että koko terveydenhuollon tulisi perustua näyttöön. Psykologian tieteellinen neuvottelukunta perustettiin vuonna 2007 kokoamaan tällaista tietoa psykologian osalta. Koottujen tietojen pohjalta neuvottelukunta muotoilee suosituksia psykologian eri sovellusaloilla käytettävistä työmenetelmistä. Suositukset on tarkoitettu sekä psykologien ammattikunnalle että asiakkaille ja viranomaisillekin.

Psykologian tieteelliseen neuvottelukuntaan kuuluu psykologian eri sovellusalojen professoreita ja tutkijoita. Neuvottelukunnan kokouksiin osallistuu myös Psykologiliiton ja Psykologisen Seuran edustajia sekä kulloinkin käsiteltävän psykologian sovellusalan asiantuntijoita. Lisäksi Psykologiliiton erityisasiantuntija toimii neuvottelukunnan sihteerinä.

Voit tutustua Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan suosituksiin täältä.

Jäsenet

Puheenjohtaja

Jarl Wahlström

Kliinisen psykologian emeritusprofessori ja perheterapian dosentti, Jyväskylän yliopisto

jarl.wahlstrom@psyka.jyu.fi

Sihteeri

Laura Nenonen

Asiantuntija, ammattiasiat, Psykologiliitto

laura.nenonen@psyli.fi

Asiantuntijajäsenet

Anna-Mari Aalto

Tutkimuspäällikkö, yksikönpäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

anna-mari.aalto@thl.fi
Jarkko Hautamäki

Emeritusprofessori (erityispedagogiikka)

jarkko.hautamaki@helsinki.fi
Laura Hokkanen

Professori, neuropsykologia, Helsingin yliopisto

laura.hokkanen@helsinki.fi
Taina Hintsa

Terveyspsykologian professori, Itä-Suomen yliopisto

taina.hintsa@uef.fi
Juha Holma

Psykologian professori, Jyväskylän yliopisto

juha.m.holma@jyu.fi
Marja Laasonen

Professori, kehitys- ja kasvatuspsykologian / lasten- ja nuorten erikoispsykologikoulutus, Turun yliopisto

marja.laasonen@utu.fi
Erja Poutiainen, FT

Kliinisen neuropsykologian dosentti, tutkimusjohtaja, Kuntoutussäätiö

erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi
Annamari Tuulio-Henriksson, FT

Dosentti, Johtava tutkija, Kela

annamari.tuulio-henriksson@kela.fi