Psykologiliiton jäsenmaksut

Kun sinut on hyväksytty jäseneksi, muista huolehtia siitä, että jäsenmaksusi maksetaan ajallaan. Jos työnantaja perii jäsenmaksusi suoraan palkasta, tee uusi jäsenmaksun perintäsopimus aina kun vaihdat työpaikkaa, jottei jäsensuhteesi pääse katkeamaan.

Jäsenmaksunsa itse tilittävät jäsenet maksavat jäsenmaksun 1–4 kertaa vuodessa liiton toimittamilla viitepankkisiirroilla.

Palkansaajajäsenet

Psykologiliiton palkansaajajäsenten jäsenmaksu on 1,25 prosenttia jäsenen bruttopalkasta. Maksu sisältää palkansaajien työttömyyskassan jäsenmaksun. Liitolla on käytössä jäsenmaksukatto. Tällä hetkellä jäsenmaksukatto on 500 euroa vuodessa. Tämä vastaa vakituisessa työssä noin 3 200 euron kuukausiansiota (+lomaraha).

Jäsenmaksu voidaan periä suoraan palkasta valtakirjalla.

Ammatinharjoittajat

Ammatinharjoittajat maksavat jäsenmaksua 1,2 prosenttia verotettavasta tulostaan, josta on vähennetty kaikki tulonhankintamenot. Ammatinharjoittajien jäsenmaksu onkin käytännössä alempi kuin palkansaajien. Päätoimiset ammatinharjoittajat eivät työttömyysturvanlainsäädännön vuoksi voi kuulua liiton kautta työttömyyskassaan, koska kassaan hyväksytään jäseneksi vain palkansaajia. Myös ammatinharjoittajia koskee em. jäsenmaksukatto.

HUOM.  Mikäli jäsen on osapäivätoimessa jonkun työnantajan palveluksessa ja samalla osapäiväisenä ammatinharjoittajana, hänen tulee maksaa liittomaksu molemmista tuloistaan em. periaatteiden mukaan. Kokopäivätoimen ohella hankitusta ammatinharjoittamistulosta ei tarvitse maksaa liittomaksua.

Kaksoisjärjestäytyneet

Kaksoisjärjestäytynyt voi olla psykologi, joka ei toimi varsinaisessa psykologin tehtävässä ja jonka taloudellisen edunvalvonnan hoitaa joku muu akavalainen liitto. Esimerkiksi tutkija tai psykologian opettaja voi olla kaksoisjärjestäytynyt. Kaksoisjärjestäytyneen jäsenen jäsenmaksu on 96 euroa vuodessa.

Opiskelijat

Opiskelijan jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Jos opiskelijajäsen liittyy työttömyyskassaan, hänen jäsenmaksunsa on työssäoloajalta sama kuin muidenkin palkansaajajäsenten, eli 1,25 prosenttia bruttotulosta.

Eläkeläiset

Jäsenmaksu on 7 euroa kuukaudessa ja 84 euroa vuodessa.

Työttömät, kotiäidit ja -isät, vuorotteluvapaalla, opintovapaalla ja palkattomalla vapaalla olevat

Näiden ryhmien jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa (vuonna 2014 7 euroa). Maksu maksetaan neljä kertaa vuodessa liiton toimittamilla pankkisiirroilla. Äitiyslomalla olevat maksavat jäsenmaksua 1,25 prosenttia palkalliselta ajalta ja 8 euroa kuussa muulta ajalta.

Lisätietoja jäsenmaksuista

Lisätietoja jäsenmaksuista, jäseneksi liittymisestä ja muista jäsenasioista antaa liiton jäsensihteeri Tarja Koivuniemi, puh. 09-6122 9133.