Tervetuloa palveluun!

Toivomme, että tästä verkkopalvelusta on apua sinulle, kun etsit itsellesi sopivaa neuropsykologia. Kaikki tässä luettelossa olevat neuropsykologit ovat Suomen Psykologiliiton jäseniä ja Valviran laillistamia psykologeja.

Kuka on neuropsykologi?

Neuropsykologina voi toimia psykologin koulutuksen (PsM, psykologian maisteri tai vastaava akateeminen loppututkinto) saanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna psykologina. Lisäksi neuropsykologilla on joko neuropsykologian erikoispsykologin koulutus (PsL, psykologian lisensiaatin tutkinto, johon kuuluvat erikoistumisopinnot neuropsykologian erikoisalalla) tai vanhamuotoinen kliinisen neuropsykologin koulutus (ennen erikoispsykologikoulutusta järjestetty valtakunnallinen neuropsykologian jatko- ja täydennyskoulutus).

Neuropsykologian erikoispsykologit ja kliiniset neuropsykologit voivat antaa neuropsykologista kuntoutusta Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajana vaativan erityistason (VET) pätevyydellä. Myös neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa olevat psykologit voidaan tietyin ehdoin hyväksyä Kelan neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottajaksi. Lisäksi neuropsykologin tehtävissä työskentelee lyhyemmän täydennyskoulutuksen saaneita psykologeja, jotka on hyväksytty Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajaksi erityistason (ET) pätevyydellä. Kelan kanssa on sovittu pätevyysvaatimuksista, jotka näiden psykologien tulee täyttää.