Testilautakunta – Finlands Psykologförbunds kommitté för psykologisk utvärdering

Testilautakunta on Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen psykologinen seura ry:n perustama ryhmä, jonka tehtävänä on kerätä tietoja psykologien käyttämistä tutkimusmenetelmistä, suunnitella testien kehittämistä ja toimia asiantuntijana testeihin ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Finlands Psykologförbunds kommitté för psykologisk utvärdering har som uppdrag att fungera  som ett sakkunnigorgan i frågor som rör psykologiska utvärderingsmetoder och användningen av dessa. I detta syfte avger kommittén rekommendationer och gör ställningstaganden. Både enskilda psykologer  och organisationer kan ta kontakt med kommittén och härvid  ställa frågor och komma med initiativ. – Tag gärna kontakt med någon av kommittémedlemmarna när Du har problem, frågor eller förslag.

Ota yhteyttä!

Testilautakuntaan saa parhaiten yhteyden sihteerin kautta:

Teemu Ollikainen
Suomen Psykologiliitto ry.
Bulevardi 30 B 3
00120 Helsinki

Puhelin 040 5600 947
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)psyli.fi

Jäsenet

Testilautakuntaan valitaan kolmen vuoden välein enintään kaksitoista jäsentä.

Marja-Leena Haavisto
Johanna Kaakinen
Mia Kivioja
Taina Kuuskorpi
Jari Lipsanen
Johanna Nukari
Juhani Ollila
Teemu Ollikainen
Annamaria Wikström.

Jos testilautakunnan toiminta kiinnostaa, otathan yhteyttä sihteeriin.