Siirry sisältöön

Testilautakunnan ohjeet

Tällä sivulla esitetään Testilautakunnan tekemiä ohjeita ja linjauksia. Testilautakunta on Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen Psykologinen Seura ry:n nimeämä asiantuntijaelin, jonka päätökset eivät sellaisenaan ole sitovia määräyksiä. Päätösten noudattaminen on psykologien hyvän ammattikäytännön mukaista.

Psykologien käyttämien testien laatuluokituksen ja testien käyttäjävaatimusten perusteista

Testien asianmukaisen käytön edellytys on, että sekä testejä että niiden käyttäjien valmiuksia voidaan arvioida objektiivisesti. Arvioinnin edellytys taas on, että erotetaan selvästi toisistaan väline – testi – ja toisaalta kokonaisvaltainen psykologintutkimus.

Projektiivisten menetelmien käyttökelpoisuudesta

Testilautakunnan ohjeistus siihen, kuinka projektiivisten menetelmien käyttökelpoisuutta tulisi arvioida.

Kognitiivisten testien sanalliset luokitukset

Testilautakunnan ohjeistus suoriutumisen sanallisiin kuvauksiin sekä huomioita tulosten tulkintaan.

Psykologin tutkimusmenetelmät ja tekijänoikeus

Tietopaketti tekijänoikeuksista ja niiden soveltamisesta psykologin asiakastyöhön sekä tutkimuskäyttöön.

Psykologisen testin käyttökelpoisuuden arviointi

Testilautakunnan ohjeistus siihen, mihin kiinnittää huomiota psykologisen testin käyttökelpoisuutta arvioitaessa.

Testilautakunnan ohjeet: Monikulttuurisuuden huomioiminen psykologisessa arvioinnissa

Testilautakunnan ohjeistukset koskien monikulttuurisuuden huomioimista psykologisessa arvioinnissa.