Siirry sisältöön

Palkka ja työsuhteen ehdot

Kunta

Kuntasektori on suurin psykologien työllistäjä. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskentelee vähän yli 3000 liiton jäsentä. Suurin osa työskentelee …

Valtio

Valtiosektorin työpaikoilla virka- tai työsuhteessa työskentelee noin 260 psykologia. Suurin osa heistä toimii TE-toimistoissa. Useampia psykologeja on myös …

Yliopisto

Yliopistoissa työskentelee Psykologiliiton jäseniä noin 150. He työskentelevä opettajina, tutkijoina tai opintopsykologeina. Työsuhteen yleiset ehdot määräytyvät yliopistojen työehtosopimuksen …

Kirkko

Psykologeja työskentelee myös kirkon sektorilla evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa/seurakuntayhtymissä. Psykologit toimivat lähinnä perheneuvonnan tehtävissä, joita on suurimmissa seurakunnissa. Kirkon …

Yksityinen sektori

Yksityisellä sektorilla työskentelee noin viidennes Psykologiliiton jäsenistä, ja osuus kasvaa. Työpaikat ovat mm. yrityksissä, järjestöissä, säätiöissä ja ammattikorkeakouluissa. …

Tuntityö ja keikkatyö

Psykologiliiton vähimmäissuositus psykologin tilapäisestä palkkatyöstä koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin työtehtäviä. Suositus on vähintään 41 euroa tunnilta …