Siirry sisältöön

Psykologiliitto on mukana psykologeja ja mielenterveyttä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttaa valmistelussa, päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä.

Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että ihminen mielenterveys tulisivat paremmin huomioiduiksi päätöksenteossa. Siksi olemme mukana psykologeja ja mielenterveyttä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikutamme valmistelussa, päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä.

Eri tahot pyytävät Suomen Psykologiliitolta lausuntoja lainsäädäntö- ja muista hankkeista. Liitto on jatkuvasti yhteydessä päättäjiin ja virkamiehiin, valmistelee lausuntoja ja kannanottoja ja on mukana monissa valtakunnallisissa työryhmissä. Vaikuttamistyötä tehdään myös tarjoamalla medioille tiedotteita ja juttuaiheita.

Tutustu tuoreimpiin liiton suosituksiin, julkaisuihin ja ohjeisiin.

Psykologiliiton strategia

Psykologiliiton tavoitteet

Psykologiliitto edellyttää, että Suomessa psykologin palveluita on tarjolla elämänkaaren joka vaiheessa.

  • Päiväkodissa on kasvun ja kehityksen asiantuntemusta – psykologipalvelut perheiden ja ammattilaisten saatavilla
  • Oppilashuollon psykologi on lasten ja nuorten käytettävissä kouluissa – lakisääteinen oppilasmitoitus on täytettävä
  • Lastensuojelussa on kehityksen ja traumojen asiantuntemusta – psykologit osaksi moniammatillisia työryhmiä
  • Hyvinvointialueilla on psykologin asiantuntemusta ja palveluja – psykologin vastaanotolle ilman lähetettä
  • Työllistymisen edistämisessä saa yksilöllistä tukea – TE-toimistoissa psykologipalvelut käytettävissä  
  • Psykologien palkkaus ja työsuhteen ehdot ovat vaativan työn edellyttämällä tasolla
  • Psykologien asiantuntemusta mielenterveyden, käyttäytymisen ja tunne-elämän alueilta hyödynnetään laajasti
  • Psykologit toimivat osana moniammatillisia asiantuntijatiimejä
  • Psykologiosaamista hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, johtamisessa ja hallinnossa
  • Psykologien urat johtavat myös yhteiskunnan korkeimpiin päättäviin tehtäviin

Kannanotot

Eri tahot pyytävät Suomen Psykologiliitolta kantaa lainsäädäntö- ja muista hankkeista. Liitto on yhteyksissä päättäjiin myös oma-aloitteisesti.

Kannanotot ja lausunnot löydät uutishuoneesta

Psykologiliiton mallit

Psykologiliitto on julkaissut mallit psykologipalvelujen järjestämisestä aikuisille sekä lapsille ja nuorille. Tutustu malleihin täällä.