Siirry sisältöön

Hallitus on päättänyt, että sote-uudistuksen yhteydessä opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit siirretään osaksi hyvinvointialueita.

Psykologiliitto vastusti siirtoa, koska

  • Koulut ja oppilaitokset ovat oppimisen ja kasvamisen yhteisöjä, eivät sote-palveluja. Psykososiaalinen opiskeluhuolto on erottamaton osa koulun toimintaa.
  • Toteutuessaan siirto toisi suuria muutoksia koulupsykologin työn sisältöön ja sen johtamiseen. On jopa mahdollista, että koulupsykologin työtila ei olisi koulussa tai oppilaitoksessa.
  • Koulupsykologin työtä on mahdollista suunnitella ja toteuttaa vain osana kouluyhteisöä. Keskeisimpiä työn kumppaneita ovat opettajat ja rehtori.

 

Läs på svenska: Skolpsykologen hör hemma i skolan.

Suomen Psykologiliitto vastustaa jyrkästi esitystä siirtää opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit kouluista ja oppilaitoksista sote-palveluiden osaksi. Tätä esitetään osana hallituksen sote-uudistuksen lainsäädäntöluonnoksia. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan suurta rakenteellista lakimuutosta. Tämä muutos siirtäisi opiskeluhuollon psykologit pois opiskeluhuoltolain piiristä, mikä mahdollistaisi työtehtävien ja työn sisällön muuttamisen. Siirron jälkeen opiskeluhuollon psykologin työ ei olisi enää koululakien mukaista toimintaa, vaan työnkuva muuttuisi sote-maakunnan tarpeita vastaavaksi. Psykologiliitto onkin huolissaan siitä, pyritäänkö opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtämisellä sote-maakuntiin itse asiassa siirtämään opiskeluhuollon resurssit sote-palveluille.

Hallituksen esitysluonnos siirtäisi koulupsykologit pois kouluilta niin työn sisällön osalta kuin organisatorisestikin. Esitys mahdollistaisi myös työtilan siirtämisen pois koulun tai oppilaitoksen tiloista. Psykologiliitto vaatii, että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattorityön järjestämis- ja tuottamisvastuu säilyy koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnalla. Lain mukaan opiskeluhuollon painopiste on yhteisöllisessä työssä, ja tämän työn onnistuminen edellyttää kuulumista koulun yhteisöön. Myös koulupsykologin työtilojen on oltava koululla, eikä hallituksen esitys takaa tätä.

Opiskeluhuolto on erottamaton osa koulun arkea. Koulu on kasvuyhteisö, yhdessä oppimisen ja kasvamisen paikka. Opiskeluhuollon psykologin työssä tavoitteena on edistää koko ikäluokan tasolla mielenterveyttä ja oppimista sekä ehkäistä ongelmien syntyä ja pahenemista. Yhteisöllistä työtä tehdään koko koulun ja sen väen kanssa. Psykologi on oppimisen tukena opettajille, ryhmille ja oppilaille. Esityksessä ei opiskeluhuollon psykologin yhteisöllistä työtä huomioida lainkaan. Lue lisää opiskeluhuollon ja hyvinvointialueen psykologien erilaisista työnkuvista.

Opiskeluhuollon perusajatus on apu ja tuki arjessa.

Opiskeluhuollon perusajatus on apu ja tuki arjessa. Psykologi on kasvun, kehityksen ja mielenterveyden yliopistokoulutettu asiantuntija. Koulupsykologi työskentelee matalalla kynnyksellä yksittäisten oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Apua, tukea ja hoitoa on tarjolla lapselle tai nuorelle tutussa ympäristössä ja se on sovitettavissa koulun toiminnan rytmiin. Koulupsykologin luo on helppo ja turvallinen hakeutua, kun työntekijä on tuttu koulun arjesta. 

Opiskeluhuollon psykologi on terveydenhuollon ammattilainen, joka on aina itsenäisesti vastuullinen omasta työstään. Psykologit osaavat johtaa itseään ja työtään. Hallinnollista siirtoa ei tarvita opiskeluhuollon johtamisen parantamiseksi. Suurissa kunnissa on jo nykytilanteessa omat opiskeluhuollon päälliköt. Lisäksi kunnat tekevät jo nyt maakunnallista yhteistyötä opiskeluhuollon tuen ja kehittämisen parissa – toiminnan säilyessä kunnissa lähellä oppilaita, opiskelijoita ja opettajia.

500 oppilasta / koulupsykologi

Koulupsykologin vakansseja puuttuu Suomesta noin 500 jo tällä hetkellä. Ei ole mahdollista, että nykyiset koulupsykologit voisivat jatkossa sekä hoitaa opiskeluhuollon toiminnan että olla lisäresurssina sote-maakuntiin.

Vahvistetaan toimivaa, ei rikota rakennettua.

Opiskeluhuolto on koulun työtä: lasten ja nuorten auttamista koulussa ja kouluyhteisön kautta. Perutaan opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirto sote-maakuntaan.

Pidetään koulupsykologi koulussa.

Aiheeseen liittyvää