Siirry sisältöön

sote, sote-uudistus

Kaupungit, kunnat sekä koulutuksen ja mielenterveyden asiantuntijat haluavat pitää koulupsykologit kouluissa

Koulutusalan asiantuntijat, lasten ja nuorten kanssa toimivat järjestöt sekä mielenterveysjärjestöt vastustavat opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtoa sote-maakuntiin osana sote-uudistusta. Siirtoa vastustetaan myös niin suurissa kaupungeissa kuin pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa. Esityksestä sote-uudistuksen lainsäädännöksi annettiin yli 800 lausuntoa. Suomen Psykologiliitto vaatii, että annetut lausunnot käsitellään huolellisesti ja niissä esitetty kritiikki huomioidaan muuttamalla esitystä. 

Kunnat haluavat jatkossakin oikeuden järjestää opiskeluhuollon palvelut 

Suomen 10 suurimmasta kaupungista lähes kaikki suhtautuvat kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtämisestä sote-maakuntiin. Psykologien kouluissa ja oppilaitoksissa pitämistä kannattavat Helsinki, Tampere, Vantaa, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio. 

Myös monet muut kaupungit ympäri Suomen vastustavat lausunnoissa psykologien ja kuraattorien siirtoa sote-maakuntiin. Tällaisia kuntia ovat esimerkiksi Hyvinkää, Järvenpää, Joensuu, Kokkola, Kotka, Kouvola, Porvoo, Rovaniemi, Salo ja Seinäjoki. Myös monet pienemmät kaupungit ja kunnat vastustavat siirtoa, esimerkiksi Kristiinankaupunki, Laukaa, Mänttä-Vilppula ja Uurainen.

Jyväskylä toteaa lausunnossaan, että kunnilla on oltava oikeus järjestää oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai sopia yhdessä näiden palveluiden järjestämisestä maakunnan kanssa. Lahti toteaa lausunnossaan, että esityksen psykologien ja kuraattoreiden hallinnollista siirtoa koskeva osuus vaarantaa varhaista tukea ja yhteisöllisyyttä painottavan opiskeluhuollon kehittämistyön sekä irrottaa työntekijät pois työn tekemisen kentästä.

Koulutuksen asiantuntijat haluavat psykologit oppilaitoksiin

Opetushallitus (OPH) muistuttaa, että tähän saakka kunnat ovat saaneet ratkaista palvelujen järjestämisen haluamallaan tavalla omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan. Nykyään opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit toimivat pääosin opetustoimen alaisuudessa.  OPH muistuttaa, että psykologi- ja kuraattoripalvelujen on oltava opiskelijoiden helposti saavutettavissa. 

OPH tunnistaa esityksessä riskin, että opiskeluhuollon palvelujen asiantuntijat etääntyisivät niin oppilaiden ja opiskelijoiden kuin koulujen ja oppilaitosten arjesta, jos heidän toimipisteensä sijaitsisivat toisaalla ja konkreettinen läsnäolo yhteisössä vähenisi. Molemmat kehityskulut todennäköisesti nostaisivat kynnystä palveluihin hakeutumiseen ja vähentäisivät niiden käyttöä, OPH toteaa.

Myös opiskeluhuollon ammattilaisia edustavat järjestöt vastustavat lausunnoissaan opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien siirtämistä sote-maakuntiin. Näitä järjestöjä ovat Suomen Psykologiliiton lisäksi Koulukuraattorit ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Sivistystyönantajat.

OAJ vaatii, että hallituksen esitysluonnosta muutetaan siten, että oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestäminen säädetään nykyiseen tapaan kuntien tehtäväksi ja kunnilla säilyy oikeus päättää palveluiden järjestämisestä. Koulukuraattorit ry toteaa, että opiskeluhuollon johtamista ei pidä siirtää maakuntiin, joissa ei ole tuntemusta päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten lasten ja nuorten arjesta tai siitä, mitä on ennaltaehkäisevä ja yksilökohtainen opiskeluhuolto kussakin yksikössä ja paljonko sitä tarvitaan.

Siirto uhkaisi työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen, sanovat järjestöt

Lasten ja nuorten kanssa toimivat järjestöt ja mielenterveysjärjestöt ovat yhtä lailla kriittisiä opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien sote-maakuntiin siirtämistä kohtaan.

Suomen vanhempainliitto korostaa, että opiskeluhuolto on ensisijaisesti koulujen ja oppilaitosten toimintaa, ei sote-palvelua. Suomen lukiolaisten liitto näkee psykologien ja kuraattorien työn erottamattomana osana oppilaitosten toimintaa ja pelkää, että siirron myötä ennaltaehkäisevä ja laajasti hyvinvointia ja oppimista edistävä yhteisöllinen työ oppilaitoksissa kärsisi. 

Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL sanoo lausunnossaan, että siirtoon sisältyy riski siitä, että psykologien ja kuraattorien työ ei ole enää kiinteässä yhteydessä muun koulu- ja oppilaitosyhteisön työhön. Myös Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi pitää erityisen ongelmallisena, että siirrossa psykologien ja kuraattorien luontainen side kouluympäristöön katkeaa.

Mielenterveysjärjestöjen Mielenterveyspooli toteaa, että siirrolla heikennettäisiin lasten ja nuorten perustason mielenterveystyötä. Oppilas- ja opiskeluhuollon koulupsykologit ja -kuraattorit tarvitaan kouluihin ja oppilaitoksiin lähelle oppilaita, opiskelijoita ja opettajia. Kouluyhteisöön kuuluminen mahdollistaa oppilaiden tukemisen välillisesti esimerkiksi opettajia tukien. Tätä toimivaa mallia ei pidä muuttaa, kiteyttää Mielenterveyspoolin lausunto.

Tutustu lausuntoihin kokonaisuudessaan

Aiheeseen liittyvää