Siirry sisältöön

Pätevyydet ja sertifikaatit

EuroPsy

EuroPsy-pätevyys on eurooppalainen standardi. Sen avulla psykologi voi osoittaa pätevyytensä Euroopassa yleisesti hyväksyttyjen pätevyysvaatimusten mukaiseksi. EuroPsy-sertifikaatti ei suoraan oikeuta työskentelemään toisessa järjestelmään kuuluvassa maassa. Useimmissa maissa viranomainen myöntää oikeuden käyttää psykologin ammattinimikettä samoin kuin Valvira Suomessa. Sertifikaatti kuitenkin helpottaa matkaa maailmalle. Se kertoo yhteismitallisesta ammatti­taidosta ja työkokemuksesta, ja myös viranomaiset tuntevat sen. Vastaavasti ulkomailla tehdyt opinnot on helpompi hyväksilukea Suomessa, jos opintosisällöt vastaavat Europsy-sertifikaattia.

Henkilöarvioinnin sertifikaatti

Laki edellyttää, että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja arvioiden tekijät ovat asiantuntevia.

Urheilupsykologian sertifikaatit

Urheilupsykologian sertifikaatteja on kahdenlaisia riippuen siitä, mikä pohjakoulutus hakijalla on. Toinen sertifikaatti on tarkoitettu psykologeille (urheilu- ja liikuntapsykologian …