Siirry sisältöön

EuroPsy-sertifikaatti ei suoraan oikeuta työskentelemään toisessa järjestelmään kuuluvassa maassa. Useimmissa maissa viranomainen myöntää oikeuden käyttää psykologin ammattinimikettä samoin kuin Valvira Suomessa. Sertifikaatti kuitenkin helpottaa matkaa maailmalle. Se kertoo yhteismitallisesta ammatti­taidosta ja työkokemuksesta, ja myös viranomaiset tuntevat sen. Vastaavasti ulkomailla tehdyt opinnot on helpompi hyväksilukea Suomessa, jos opintosisällöt vastaavat Europsy-sertifikaattia.

Tällä sivulla:

EuroPsy-pätevyyden tarkoitus
EuroPsy on EFPAn yhteistyöhanke
Mitä hyötyä EuroPsy-pätevyydestä on?
Perus- vai erikoistason pätevyys?

EuroPsy-pätevyyden tarkoitus

EuroPsy on EFPAn yhteistyöhanke

EFPA eli European Federation of Psychologists’ Associations edustaa 36 eri Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien kaikki EU-maat. EFPA on Euroopan tasolla ainoa kaikkien psykologien etuja ajava järjestö. Myös Psykologiliitto kuuluu EFPAan.
EuroPsy on eurooppalaisten psykologiliittojen yhteenliittymän EFPAn mittava yhteishanke. EFPA on päättänyt, että kaikissa sen jäsenmaissa otetaan asteittain käyttöön EuroPsy -pätevyysjärjestelmä. Suomessa alettiin myöntää EuroPsy-pätevyyksiä jo vuoden 2011 alusta.

Mitä hyötyä EuroPsy -pätevyydestä on?

Tärkeimmät syyt EuroPsy-järjestelmän kehittämiselle olivat

  • psykologien koulutuksen ja työn korkean laadun varmistaminen
  • asiakasturvallisuuden takaaminen
  • psykologien liikkuvuuden helpottaminen Euroopan sisällä

Laillistetut psykologit saavat ’laatutakuumerkin’ tai laatustandardin, joka tarvittaessa helpottaa toisessa maassa työskentelyä.

Työnantajat saavat yleiseurooppalaisen laatustandardin ja selkeän tavan tulkita psykologin pätevyyttä ja vertailla eri maiden pätevyysvaatimuksia.

Asiakkaat saavat rekisteristä tiedon pätevistä EuroPsy -psykologeista. Tämä varmistaa palveluiden standardit ja laadun ja suojaa siten asiakkaan oikeuksia.

Opiskelijat saavat rekisteristä tiedon siitä teoreettisen ja käytännöllisen pätevyyden tasosta, joka Euroopassa vaaditaan psykologin ammatissa toimimiseen.

Perus- vai erikoistason pätevyys?

EuroPsy-pätevyyksiä on kahden tasoisia: peruspätevyyksiä ja erikoispätevyyksiä. EuroPsy -peruspätevyyttä voit hakea valmistuttuasi psykologiksi ja työskenneltyäsi vähintään vuoden ajan ohjattuna. Erikoispätevyyteen vaaditaan kyseisen alan lisäkoulutuksia ja työkokemusta. 

  • EuroPsy -peruspätevyys on maksuton alle 8 vuotta sitten valmistuneille liiton jäsenille
  • Erikoispätevyydet ovat hyvä keino todentaa erityisosaaminen psykoterapian tai työ- ja organisaatiopsykologian alalla. Ne ovat myös tällä hetkellä maksuttomia liiton jäsenille
  • Vuoden 2024 alussa aloitetaan kliinisen neuropsykologian erikoispätevyyden sertifikaatin pilotti, jonka haku alkaa keväällä 2024
  • Hyödynnä nyt tilaisuus pätevöityä Eurooppa-tasolla!