Siirry sisältöön

EuroPsy-pätevyys on eurooppalainen standardi. Sen avulla psykologi voi osoittaa pätevyytensä Euroopassa yleisesti hyväksyttyjen pätevyysvaatimusten mukaiseksi. EuroPsy edellyttää psykologilta vähintään kuuden vuoden psykologian koulutusta. Koulutus sisältää vähintään viisi vuotta kestävän yliopistokoulutuksen ja vähintään vuoden ohjattua ammattitoimintaa.

EuroPsy on EFPAn yhteistyöhanke

EFPA eli European Federation of Psychologists’ Associations edustaa 36 eri Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien kaikki EU-maat. EFPA on Euroopan tasolla ainoa kaikkien psykologien etuja ajava järjestö. Myös Psykologiliitto kuuluu EFPAan.
EuroPsy on eurooppalaisten psykologiliittojen yhteenliittymän EFPAn mittava yhteishanke. EFPA on päättänyt, että kaikissa sen jäsenmaissa otetaan asteittain käyttöön EuroPsy -pätevyysjärjestelmä. Suomessa alettiin myöntää EuroPsy-pätevyyksiä jo vuoden 2011 alusta.

Mitä hyötyä EuroPsy -pätevyydestä on?

Tärkeimmät syyt EuroPsy-järjestelmän kehittämiselle olivat

  • psykologien koulutuksen ja työn korkean laadun varmistaminen
  • asiakasturvallisuuden takaaminen
  • psykologien liikkuvuuden helpottaminen Euroopan sisällä

Laillistetut psykologit saavat ’laatutakuumerkin’ tai laatustandardin, joka tarvittaessa helpottaa toisessa maassa työskentelyä.

Työnantajat saavat yleiseurooppalaisen laatustandardin ja selkeän tavan tulkita psykologin pätevyyttä ja vertailla eri maiden pätevyysvaatimuksia.

Asiakkaat saavat rekisteristä tiedon pätevistä EuroPsy -psykologeista. Tämä varmistaa palveluiden standardit ja laadun ja suojaa siten asiakkaan oikeuksia.

Opiskelijat saavat rekisteristä tiedon siitä teoreettisen ja käytännöllisen pätevyyden tasosta, joka Euroopassa vaaditaan psykologin ammatissa toimimiseen.

Kuka voi saada EuroPsy -pätevyyden?

Suomessa laillistetun psykologin pätevyysvaatimukset ovat erittäin lähellä EuroPsy -tasoa. Psykologin koulutuksen (PsM) lisäksi ohjattua käytännön työkokemusta tarvitaan yhteensä vähintään yksi vuosi. Tutkintoon sisältyvä ohjattu psykologiharjoittelu lasketaan mukaan vuoden ohjattuun työkokemukseen.

EuroPsy-säädökset ja pätevyysvaatimukset löydät suomeksi ja englanniksi.

EuroPsy -pätevyyden hakeminen kannattaa, jos tarvitset kansainvälistä laatustandardia.

Täytä hakulomake täällä!