Siirry sisältöön

Kliinisen neuropsykologian erikoispätevyyden EuroPsy-sertifikaatin pilotointi toteutetaan vuoden 2024 aikana. Voit nyt hakea ehdollista erikoispätevyyssertifikaattia, joka voidaan virallistaa pilotoinnin päättymisen jälkeen, mikäli sertifikaatti vakiinnutetaan osaksi EFPAn Europsy-sertifikaatteja.

Lisätietoa EuroPsy:n pilottiprojektin sivuilta.

Erikoispätevyyssertifikaatti

EuroPsy-erikoispätevyyksien sertifikaatit on tarkoitettu ammattilaisille, joilla on erityisalalla hankittua työkokokemusta ja lisäkoulutusta. EuroPsy-erikoispätevyys osoittaa, että sertifikaatin haltija osaa todistettavasti hyödyntää  tutkittuun tietoon pohjaavaa systemaattista koulutustaan käytännön työssä.

Vuonna 2024-2025 on käynnissä Kliinisen neuropsykologian erikoispätevyyden pilotointi ja tänä aikana on mahdollista hakea ehdollista Kliinisen neuropsykologian Europsy-erikoispätevyystodistusta (Provisional Specialist Certificate). Neuropsykologian kriteereissä korostuu systemaattinen koulutus, joka yhdistyy työnohjattuun työkokemukseen ja johtaa ammatissa tarvittaviinkompetensseihin.

Pilotin jälkeen virallisen EuroPsy-erikoispätevyyssertifikaatin saaminen edellyttää voimassa olevaa peruspätevyyssertifikaattia. Tämän pilotin yhteydessä perussertifikaattia voidaan hakea samalla hakulomakkeella erikoissertifikaatin kanssa. Tarvitset sitä varten ainoastaan työnohjaajan todistuksen, jonka pohja on ladattavissa hakulomake-sivun alussa.

Hakeminen ja kriteerit

EuroPsy kliinisen neuropsykologian -erikoispätevyyttä haetaan Psykologiliiton alaisuudessa toimivalta Kliinisen neuropsykologian EuroPsy-erikoispätevyyslautakunnalta oheisella lomakkeella. EFPA:n virallisia sertifikaattikriteereitä tarkastellaan maakohtaisia koulutuksen, ohjauksen ja työelämän käytänteitä huomioiden. Kliinisen neuropsykologian EuroPsy-erikoispätevyyslautakunnan kokoonpano käy ilmi täältä.

Suomessa Kliinisen neuropsykologian EuroPsy-erikoispätevyyslautakunta on linjannut, että Psykonetin / yliopistojen Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus täyttää kaikki erikoissertifikaatin vaatimukset. Tämän koulutuksen käyneen hakijan tulee toimittaa hakulomake, todistus neuropsykologian erikoistumiskoulutuksesta sekä tarvittaessa peruspätevyyssertifikaatin vaatima työnohjaajan arvio.

Erikoispätevyystodistusta on mahdollista hakea myös muun kuin yllä mainitun Psykonetin / yliopistojen erikoispsykologikoulutuksen perusteella (ns. ylimenosäännös eli Transitional Route). Tällöin edellytetään:

  • psykologin laillistusta Suomessa,
  • EuroPsy- peruspätevyyttä (mikäli haluaa virallisen sertifikaatin pilotin päättymisen jälkeen. Voidaan hakea samanaikaisesti samalla lomakkeella erikoispätevyyden kanssa.)
  • 5 vuoden täysipäiväistä työkokemusta kliinisen neuropsykologian alalla viimeisen 10 vuoden aikana
  • suoritetut kansallisesti tunnustetut erikoistumisopinnot neuropsykologian alalla.

Suomessa Kliinisen neuropsykologian EuroPsy-erikoispätevyyslautakunta on linjannut, että aiempi Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen organisoima kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutus on mainittu kansallisesti tunnustettu koulutus. Koulutuksen käyneen täytyy kuitenkin toimittaa ylläoleviin kohtiin liittyviä lisätodistuksia pätevyyden osoittamiseksi (näitä pyydetään erikseen tarvittaessa hakulomakkeen toimittamisen jälkeen).

Hinnat

Pilotoinnin aikana haettu ehdollinen Kliinisen neuropsykologian erikoispätevyyssertifikaatti on kaikille maksuton. Sertifikaatti virallistetaan myöhemmin, mikäli sertifikaatti vakinaistetaan osaksi EFPAn EuroPsy-sertifikaatteja ja hakijalla on voimassa oleva peruspätevyyssertifikaatti.

Tämän pilotoinnin yhteydessä haettuna myös peruspätevyyssertifikaatti on maksuton kaikille liiton jäsenille pilotoinnin mahdollistamiseksi. Liittoon kuulumattomille peruspätevyyssertifikaatin hinta on 200 euroa. Pelkkään pilottiin on mahdollista osallistua ilman peruspätevyyssertifikaattia mutta tällöin sertifikaattia ei virallisteta pilotin päättymisen jälkeen.

Lisätietoa tarvittaessa:

Mia Uusioja, mia.uusioja@psyli.fi

EuroPsy, testilautakunta, Pyry ry
Tavoitettavissa maanantaisin