Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Hallituksen esitys mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (VN/23566/2021)

20.6.2022

Hallituksen esityksen keskeinen lähtökohta siitä, että siirretään mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva sääntely erityislainsäädännöstä osaksi yleislainsäädäntöä, on tarkoituksenmukainen ja …

Lausunnot ja kannanotot

HE 74/2022vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

20.6.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022) annettiin eduskunnalle 12.5.2022. Esitys koskee perusterveydenhuollon …

Lausunnot ja kannanotot

Lausuntopyyntö vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (Asia: VN/12531/2021)

4.4.2022

Yleistä hallituksen esitysluonnoksesta 4. Vahvistaako esitys vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta? Lakiesityksen mukaisia palveluita järjestettäisiin henkilön pitkäaikaisesta toimintakyvyn heikkenemisestä seuraavan …

Lausunnot ja kannanotot

Työpaikkaselvityksen uudistaminen

31.3.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan työterveyshuoltojaosto on käsitellyt ehdotuksia työpaikkaselvityksen uudistamisesta, ja pyytänyt Suomen Psykologiliitto ry:ltä niihin kannanottoa. …

Lausunnot ja kannanotot

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinta: neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilöpsykoterapia ja perheterapia

21.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry:n jäsenistö on antanut laajasti palautetta Kelan 1.2.2022 avaamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintaa koskevaan kriteeristöön …

Lausunnot ja kannanotot

HE 13/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi sekä esitykseen liittyvät aloitteet

18.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua HE 13/2022 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevasta lainsäädännöstä sekä esitykseen …

Lausunnot ja kannanotot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2022: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

18.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja palvelujärjestelmää koskevasta tutkimusjulkaisusta. Kokonaisuutena voidaan todeta, että …

Lausunnot ja kannanotot

HE 19/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oppilas‐ ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää eduskunnan sosiaali‐ ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi koskien HE 19/2022 Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi …

Lausunnot ja kannanotot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2022: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

11.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja palvelujärjestelmää koskevasta tutkimusjulkaisusta. Kokonaisuutena voidaan todeta, että …

Näytä kaikki listana