Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

22.6.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/477/2021 Psykologiliitto pitää lakiluonnoksen tavoitteita erittäin kannatettavina. Työntekijäkohtaisen oppilasmäärän sitova mitoitus on pitkään odotettu ja tervetullut …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

15.6.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/480/2021 Psykologiliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslain muuttamiseksi. Varhaiskasvatuslakia ollaan muuttamassa siten, että siinä …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton kanta eheytyshoitoihin on ehdottoman kielteinen

15.6.2021

Suomen Psykologiliitto pitää eheytyshoitoja epäeettisinä ja haitallisina. Suomen Psykologiliitto pitää keskeisenä sitä, että psykologit perehtyvät seksuaalisen suuntautumisen ja …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta (opetuksen epääminen ja opiskelijan saama tuki, erottamista koskevat menettelysäännökset, koulun ilmoitusvelvollisuus huoltajalle häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta)

8.6.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/489/2021  Psykologiliitto kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa lakimuutokseen, ja lausuu seuraavaa: Yleisesti ottaen lakimuutosten yleiset tavoitteet ovat tarpeellisia …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

21.5.2021

VN/463/2021 Psykologiliitto lausuu lakiesityksestä seuraavaa: Psykologiliitto vaatii, että osana tätä lainsäädännön uudistusta psykologi määritellään välttämättömäksi ammattihenkilöksi lastensuojelua koskevaan …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto perhevapaauudistuksesta

31.3.2021

STM065:00/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi Uudistus tuo …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

10.3.2021

Asia: HE 259/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta Tiivistelmä: Psykologiliitto pitää kannatettavana ja tarpeellisena …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto asiakirjasta: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

25.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-207-2021. Opetushallitus pyytänyt lausuntoamme. Uudistus on kokonaisuudessaan erinomaisen kannatettava. Luonnos on monipuolinen kokonaisuus, ja arvopohjan, riittävän …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sivistysvaliokunnalle

19.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi …

Näytä kaikki listana