Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksiksi lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi (VN/29418/2023)

6.6.2024

Psykologiliiton näkemyksen mukaan takuuta koskevan lainsäädäntötyön tavoite, eli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, on erittäin kannatettava. On …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto: Opiskeluhuollon psykologipalveluiden järjestäminen

11.4.2024

Lasten ja nuorten tarve opiskeluhuollon palveluille on kasvanut. Myös koulujen ja oppilaitosten henkilöstö tarvitsee psykologien asiantuntemusta toimintansa tueksi. …

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

AKY – Akavalaiset yrittäjät vaatii valvontaviranomaisilta ja ministeriöltä ripeitä toimia rekisteriruuhkan purkamiseksi

19.2.2024

Sote-valvontalaki astui voimaan vuoden 2024 alussa. Laki toi mukanaan uuden kansallisen Soteri-rekisterin, johon kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton selvityspyyntö Aluehallintovirastoille koskien opiskeluhuollon palveluita

1.2.2024

Hyvät Aluehallintoviraston edustajat, Olemme Suomen Psykologiliitossa seuranneet huolestuneina opiskeluhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtoa hyvinvointialueille erityisesti näiden lakisääteisten palveluiden saatavuuden …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto: Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

26.1.2024

Muita näkemyksiä ohjelmasta Valmisteilla olevan VANUPO-ohjelman teemana on nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen laaja-alaisin toimenpitein ja hallinnonalojen rajat ylittäen. VANUPO:n …

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

Psykologien kirjaukset tulossa erityissuojauksen piiriin

17.1.2024

Valmistelussa oleva asetus määrittää ammattilaisten käyttöoikeuksia asiakastietoon. Uuden asetuksen myötä toteutuu Psykologiliiton pitkään ajama psykologien kirjausten erityissuojaus.

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, VN/18557/2023

15.1.2024

Yleisiä huomioita asetusluonnoksestaAsetuksen 2 §:ssä kuvattujen terveydenhuollon laaja-alaisten ja rajattujen hoito-, kuntoutus- ja tutkimustehtävien välistä jaottelua olisi hyvä …

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton kannanotto rauhan ja psyykkisen turvallisuuden puolesta

22.11.2023

Suomen Psykologiliitto ry:n hallitus on syvästi huolestunut Lähi-idän kriisistä. Se aiheuttaa inhimillistä kärsimystä merkittävälle määrälle siviilejä. Moni on …

Lausunnot ja kannanotot

VN/3920/2023 luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta

14.11.2023

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto Yleisiä huomioita ehdotuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksella pyritään varmistamaan, että henkilöstö ylläpitää ja …

Näytä kaikki listana