Siirry sisältöön

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

AKY – Akavalaiset yrittäjät vaatii valvontaviranomaisilta ja ministeriöltä ripeitä toimia rekisteriruuhkan purkamiseksi

19.2.2024

Sote-valvontalaki astui voimaan vuoden 2024 alussa. Laki toi mukanaan uuden kansallisen Soteri-rekisterin, johon kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton selvityspyyntö Aluehallintovirastoille koskien opiskeluhuollon palveluita

1.2.2024

Hyvät Aluehallintoviraston edustajat, Olemme Suomen Psykologiliitossa seuranneet huolestuneina opiskeluhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtoa hyvinvointialueille erityisesti näiden lakisääteisten palveluiden saatavuuden …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto: Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

26.1.2024

Muita näkemyksiä ohjelmasta Valmisteilla olevan VANUPO-ohjelman teemana on nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen laaja-alaisin toimenpitein ja hallinnonalojen rajat ylittäen. VANUPO:n …

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

Psykologien kirjaukset tulossa erityissuojauksen piiriin

17.1.2024

Valmistelussa oleva asetus määrittää ammattilaisten käyttöoikeuksia asiakastietoon. Uuden asetuksen myötä toteutuu Psykologiliiton pitkään ajama psykologien kirjausten erityissuojaus.

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, VN/18557/2023

15.1.2024

Yleisiä huomioita asetusluonnoksestaAsetuksen 2 §:ssä kuvattujen terveydenhuollon laaja-alaisten ja rajattujen hoito-, kuntoutus- ja tutkimustehtävien välistä jaottelua olisi hyvä …

Lausunnot ja kannanotot, Uutiset

Psykologiliiton kannanotto rauhan ja psyykkisen turvallisuuden puolesta

22.11.2023

Suomen Psykologiliitto ry:n hallitus on syvästi huolestunut Lähi-idän kriisistä. Se aiheuttaa inhimillistä kärsimystä merkittävälle määrälle siviilejä. Moni on …

Lausunnot ja kannanotot

VN/3920/2023 luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta

14.11.2023

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto Yleisiä huomioita ehdotuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksella pyritään varmistamaan, että henkilöstö ylläpitää ja …

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

Yhdenvertainen lasten ja nuorten terapiatakuu toteutuu vain perustason palvelujen toimivalla yhteistyöllä

8.11.2023

Mielenterveyspooli otti kantaa sen puolesta, että lasten ja nuorten terapiatakuu tulee toteuttaa yhdenvertaisesti kaikille erilaisesta oireilusta tai taustoista riippumatta. Tämä toteutuu ainoastaan ottamalla terapiatakuun toteutukseen mukaan kaikki perustason sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. Mielenterveyspooli katsoo, että terapiatakuu tulisi kohdentaa kaikille alle 29-vuotiaille.

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

Hallituksen suunnittelema leikkaus uhkaa nuorten kuntoutusta

1.11.2023

Hallitus esittää, että nuoren kuntoutusrahaa ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa leikattaisiin vuosittain 27 miljoonaa.

Näytä kaikki listana