Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle sairasvakuutuslain muuttamisesta

3.8.2022

VN/33605/2021 Suomen Psykologiliitto ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamisesta. Keskitymme lausunnossamme …

Lausunnot ja kannanotot

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/1070/2021)

27.6.2022

Suomen Psykologiliitto ry tukee sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistamista ja yksilön mahdollisuutta korjata juridinen sukupuolensa omalla hakemuksellaan. Juridisen …

Lausunnot ja kannanotot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

20.6.2022

Lakiesityksen luvut 2-12 Huomionne hallituksen esityksen luvusta 2 Nykytila ja sen arviointi: Ohjauksen tarve on kasvanut ja psykologisen …

Lausunnot ja kannanotot

Hallituksen esitys mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (VN/23566/2021)

20.6.2022

Hallituksen esityksen keskeinen lähtökohta siitä, että siirretään mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva sääntely erityislainsäädännöstä osaksi yleislainsäädäntöä, on tarkoituksenmukainen ja …

Lausunnot ja kannanotot

HE 74/2022vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

20.6.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022) annettiin eduskunnalle 12.5.2022. Esitys koskee perusterveydenhuollon …

Lausunnot ja kannanotot

Lausuntopyyntö vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (Asia: VN/12531/2021)

4.4.2022

Yleistä hallituksen esitysluonnoksesta 4. Vahvistaako esitys vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta? Lakiesityksen mukaisia palveluita järjestettäisiin henkilön pitkäaikaisesta toimintakyvyn heikkenemisestä seuraavan …

Lausunnot ja kannanotot

Työpaikkaselvityksen uudistaminen

31.3.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan työterveyshuoltojaosto on käsitellyt ehdotuksia työpaikkaselvityksen uudistamisesta, ja pyytänyt Suomen Psykologiliitto ry:ltä niihin kannanottoa. …

Lausunnot ja kannanotot

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

23.3.2022

Lausunnonantajan lausunto 2. Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin niiden oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta perusteltu ratkaisu …

Lausunnot ja kannanotot

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinta: neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilöpsykoterapia ja perheterapia

21.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry:n jäsenistö on antanut laajasti palautetta Kelan 1.2.2022 avaamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintaa koskevaan kriteeristöön …

Näytä kaikki listana