Siirry sisältöön

30.6.2020

Psykologiliiton kommentit THL:n ”Toimintakyvyn rakenteisen kirjaamisen opas”

26.6.2020

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 – Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

16.6.2020

Psykologiliiton lausunto oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

8.6.2020

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei pidä siirtää sote-maakuntiin

15.4.2020

Perheiden tuen tarve synnytyksessä korona­pandemia­tilanteessa

16.12.2019

Al-Holin lapsia ei pidä erottaa vanhemmistaan

2.12.2019

Koulun ja oppilaitoksen psykologityö kuuluu kouluun, ei sote-maakuntiin

14.11.2019

Työterveyshuolto toivoo yhteistyötä

18.10.2019

Psykologiliiton lausunto mielenterveysstrategiaan

30.9.2019

Psykologiliiton lausunto kevytautoihin liittyvän lain lykkäämisestä

5.9.2019

Psykologiliiton lausunto mielenterveysstrategian valmistelua koskien

22.3.2019

Psykologiliiton kannanotto koskien psykologien työtiloja

7.2.2019

Psykologiliiton kannanotto: Suostumuksen puute nostettava raiskauksen määritelmän keskiöön

8.10.2018

Psykologiliitto otti kantaa psykiatrian yhtenäisen hoidon perusteisiin

8.10.2018

Lastensuojelupsykologit vahvemmin lastensuojelulakiin lastensuojeluasiakkaiden hyvinvoinnin ja oikeusturvan lisäämiseksi

29.8.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto julkisia rekrytointipalveluita ja osaamisen kehittämispalveluita koskevasta lakiesityksestä

13.7.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto Palveluvalikoimaneuvoston suositukseen: Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

29.5.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp

3.5.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto mallista sote-keskusten palvelukuvaukseen: Tulevista sote-keskuksista puuttuu mielenterveysosaaminen

20.3.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos varhaiskasvatusasetukseksi, OKM004:00/2018

Takaisin normaaliin listaukseen