Siirry sisältöön

8.6.2021

Psykologiliiton kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta (opetuksen epääminen ja opiskelijan saama tuki, erottamista koskevat menettelysäännökset, koulun ilmoitusvelvollisuus huoltajalle häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta)

21.5.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

31.3.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto perhevapaauudistuksesta

10.3.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

25.2.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto asiakirjasta: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

19.2.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto sivistysvaliokunnalle

16.2.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: OM:n videotallennustyöryhmän mietintö Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta Diaarinumero: VN/4330/2018

12.2.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

10.2.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

4.2.2021

Suomen Psykologiliiton kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriön Toimenpideohjelmaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

26.1.2021

Psykologiliiton lausunto: Riittävä psykologiresurssi kuntakokeiluissa on välttämätöntä tuloksekkaalle työllisyyden hoidolle

20.1.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020

4.12.2020

Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

24.11.2020

Psykologiliiton koulutuspoliittinen kannanotto

16.11.2020

Psykologiliiton lausunto oppivelvollisuuslaista sivistysvaliokunnalle

12.11.2020

Psykologiliiton lausunto työterveyshuollon lakimuutokseen

30.9.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta

30.9.2020

Psykologiliiton lausunto seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

25.9.2020

Psykologiliiton lausunto koskien perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksia

22.9.2020

Psykologiliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Takaisin normaaliin listaukseen