Siirry sisältöön

31.3.2022

Työpaikkaselvityksen uudistaminen

23.3.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

21.3.2022

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinta: neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilöpsykoterapia ja perheterapia

18.3.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.3.2022

HE 13/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi sekä esitykseen liittyvät aloitteet

18.3.2022

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2022: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

18.3.2022

HE 19/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oppilas‐ ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

11.3.2022

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2022: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

26.10.2021

Monikanavarahoituksen purku ei saa uhata kuntoutusta

1.9.2021

Psykologiliiton lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

30.8.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

13.8.2021

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi

22.6.2021

Psykologiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

15.6.2021

Psykologiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

15.6.2021

Suomen Psykologiliiton kanta eheytyshoitoihin on ehdottoman kielteinen

8.6.2021

Psykologiliiton kannanotto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta (opetuksen epääminen ja opiskelijan saama tuki, erottamista koskevat menettelysäännökset, koulun ilmoitusvelvollisuus huoltajalle häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta)

21.5.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

31.3.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto perhevapaauudistuksesta

10.3.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

25.2.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto asiakirjasta: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Takaisin normaaliin listaukseen