Siirry sisältöön

Yhdenvertainen lasten ja nuorten terapiatakuu toteutuu vain perustason palvelujen toimivalla yhteistyöllä

Mielenterveyspooli otti kantaa sen puolesta, että lasten ja nuorten terapiatakuu tulee toteuttaa yhdenvertaisesti kaikille erilaisesta oireilusta tai taustoista riippumatta. Tämä toteutuu ainoastaan ottamalla terapiatakuun toteutukseen mukaan kaikki perustason sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. Mielenterveyspooli katsoo, että terapiatakuu tulisi kohdentaa kaikille alle 29-vuotiaille.

Hallitusohjelmaan on kirjattu lasten ja nuorten terapiatakuu. Terapiatakuulla tarkoitetaan yhdenvertaista ja joustavaa pääsyä perusterveydenhuollossa tarpeen mukaiseen mielenterveyden hoitoon, kuten lyhytpsykoterapiaan tai muuhun vaikuttavaan psykososiaaliseen hoitoon.

Mielenterveyspoolin jäsenenä Psykologiliitto korostaa, että terapiatakuun toimeenpanoon on otettava mukaan koko lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluiden palveluverkosto. Tämä tarkoittaa yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon, opiskeluhuollon sekä muiden lasten ja nuorten elämänpiirin toimijoiden kanssa.  

Psykologiliitto painottaa, että palveluja tulee olla yhdenvertaisesti tarjolla kaikille niitä tarvitseville lapsille ja nuorille riippumatta siitä, millaisesta mielenterveyden ongelmasta tai oireilusta on kysymys. Hoitoketjun tulee olla sujuva ja hoidon tarpeen arvioinnin tulee tapahtua ripeästi. Yksilöllisen hoidon lisäksi myös perheiden tuki ja hoito tulee huomioida.

Mielenterveyspooli toteaa kannanotossaan, että lasten ja nuorten terapiatakuu tulisi kohdentaa alle 29-vuotiaille nuorisolain ikämääritelmän mukaisesti. Mielenterveyden häiriöistä valtaosa puhkeaa ennen 24 vuoden ikää. 2010-luvulta lähtien on nähty, että mielenterveysperustaiset sairauslomat ovat kasvaneet alle 35-vuotiailla. Tästä syystä lasten ja nuorten terapiatakuun yläikärajaa ei tule rajata liian matalaksi. Alaikärajaa lasten ja nuorten terapiatakuulle ei tule asettaa, sillä mielenterveyshoitoa tulisi tarpeen mukaan tarjota jo pienillekin lapsille perheineen heti, kun tarve tunnistetaan.

Samalla, kun lasten ja nuorten terapiatakuuta aletaan toteuttaa, tulisi valmistautua laajentamaan terapiatakuu koskemaan koko väestöä.

Lue koko Mielenterveyspoolin kannanotto