Siirry sisältöön

Psykologista tietämystä sovelletaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sovellusalakohtaisissa palveluissa kansalaisille. Suurimpia sovellusaloja ovat mielenterveyspalvelut ja opiskeluhuolto. Lisäksi psykologien työllä on merkitystä mm. seuraavilla sovellusaloilla: Huoltajuusriidoissa, hyväksikäyttöepäilyissä, psyykkisen työkyvyn arvioinnissa, psyykkisen vahingon arvioinnissa, mielentilatutkimuksissa, henkilöarvioinnissa, ml. opiskelijavalinnat, sekä muilla sovellusaloilla.

Psykologiliiton toiminnassa sovellusalat ovat edustettuna 18 ammatillisessa työryhmässä.

Liiton ammatilliset työryhmät edustavat osin päällekkäisesti sovellusaloja. Esimerkiksi kuntoutuspsykologian sovellusalalla toimii psykologeja lapsi- ja nuorisopsykologian, neuropsykologian ja psykoterapian ammattiryhmistä.

Psykologiliiton toiminnassa sovellusalat ovat edustettuna 18 ammatillisessa työryhmässä.

Psykologit toimivat asiantuntijatehtävissä organisaatioissa ja suorassa asiakastyössä. Suurin osa työskentelee kunnissa ja valtion palveluksessa sekä yksityisellä sektorilla. Lisäksi psykologeja työskentelee ammatinharjoittajina, esimerkiksi psykoterapeutteina.

Tutustu työryhmiin ja lautakuntiin täällä

Sovellusalat yliopistoissa

Suomen yliopistoissa sovellusaloja ovat mm.: Kehitys- ja kasvatuspsykologian, neuropsykologian, kliinisen psykologian sekä persoonallisuus- ja työpsykologian alat.

Tutkimuskohteina ovat muun muassa tunteet ja ajattelu, yksilön kehitys lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuus, ympäristön havaitseminen eri aistien avulla, mielenterveys sekä se, miten psykologiset ilmiöt perustuvat aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin. Psykologia tieteenalana hyödyntää monitieteisyyttä. Yhtymäkohtia on esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin.

Psykologista tietoa voidaan soveltaa monissa eri yhteyksissä, joissa on tärkeä tuntea ihmisen toiminnan, tunteiden ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Psykologisen tiedon tuottaminen vaatii tieteellisten tutkimusasetelmien ja tilastollisten menetelmien tuntemusta. Psykologian asiantuntijalla on laaja psykologinen ja käyttäytymistieteellinen tietopohja ja menetelmällinen osaaminen, jota voidaan soveltaa yksilöiden ja yhteiskunnallisten ongelmien ja kysymysten ratkaisemiseen.