Siirry sisältöön

Psykologin työ ja koulutus

Mitä psykologi tekee? Millainen koulutus siihen tarvitaan? Psykologiassa on useita sovellusaloja ja erikoistumiskoulutuksia. Psykologi on yliopistokoulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka asiantuntijuutta ovat kasvu ja kehitys, tunne-elämä, käyttäytyminen, muisti, oppiminen ja tiedonkäsittely, ihmissuhteet ja kriisitilanteet. Tutustu psykologin osaamiseen täällä.

Mitä psykologi tekee?

Psykologia on monipuolinen tiede ja ammattiala, ja sitä tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija, jonka tärkein resurssi on vahva osaamiskompetenssi ja kriittinen asiantuntijuus.

Koulutus

Psykologin koulutus on yksi suosituimmista aloista yliopistoissa. Peruskoulutuksen jälkeen voi hakeutua täydennys- ja jatkokoulutuksiin.

Sovellusalat

Psykologia tieteenä ja ammattina on kehittynyt yli sadan vuoden aikana. Sen sovellusalat pyrkivät ymmärtämään ihmisen käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa.

Ammattietiikka

Psykologien tulee noudattaa työssään korkeaa ammattietiikkaa.

Pätevyydet ja sertifikaatit

Osaamisen erityisalalla voit osoittaa erilaisilla Liiton myöntämillä sertifikaateilla, tai hakea eurooppalaisen standardin mukaisia perus- ja erikoispätevyyksiä.