Siirry sisältöön

Ammattietiikan perustana ovat Pohjoismaiden psykologien ammattieettiset periaatteet, jotka jokaisen psykologin tulee huomioida.

Ammattieettisten periaatteiden tulee ohjata kaikkia psykologin työtehtäviä. Niiden soveltaminen on kuitenkin erityisen tärkeää silloin, jos psykologi kohtaa työssään tilanteen, joissa lainsäädäntö tai hyvät, kokemukseen ja näyttöön perustuvat ammattikäytänteet eivät anna riittävän selkeää tai yksiselitteistä ohjetta siitä, miten tulisi toimia.

Ammattieettinen lautakunta

Ammattieettinen lautakunta on Suomen Psykologiliiton valmisteluelin kysymyksissä, jotka koskevat psykologien ammattietiikkaa. Lautakunta neuvoo psykologeja ammattieettisissä kysymyksissä, seuraa psykologien ammattietiikan kehittymistä, selvittää tarvittaessa epäiltyjä rikkomuksia Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä periaatteita vastaan sekä tekee selkoa ratkaistuista asioista.

Ammattieettiseltä lautakunnalta voi kysyä neuvoa kaikissa ammattietiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja ottaa yhteyttä, jos epäilee psykologin toimineen vastoin ammattieettisiä periaatteita. Neuvontapuhelimeen voivat soittaa psykologit itse, psykologien yhteistyökumppanit tai asiakkaat. Lautakunnalle voi tehdä selvityspyynnön, mikäli epäilee psykologin rikkoneen Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä ja haluaa lautakunnan selvittävän psykologin toiminnan asianmukaisuutta ammattieettiseltä kannalta. Selvityspyynnön tekemistä varten on olemassa oma ohjeensa.

Yhteystiedot

Ammattieettinen puhelinneuvonta: 09 6122 9176 keskiviikkoisin klo 15–17 (ei heinäkuussa).

Myös psykologian alan tieteellisessä työssä voi ilmetä monenlaisia eettisiä kysymyksiä. Psykologiliitto on laatinut Tutkimuseettiset periaatteet ohjeeksi tutkimustyötä tekeville psykologeille.

Ammattieettisen lautakunnan tietosuojaseloste