Siirry sisältöön

Ammattieettinen lautakunta on liittovaltuuston alainen ja valitsema Suomen Psykologiliiton valmisteluelin kysymyksissä, jotka koskevat psykologien ammattietiikkaa ja heidän epäiltyjä rikkomuksiaan Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä vastaan.

Lautakunta seuraa psykologien ammattietiikan kehittymistä, neuvoo psykologeja ammattieettisissä kysymyksissä sekä tekee selkoa ratkaistuista asioista.

Ammattieettiseltä lautakunnalta voi kysyä neuvoa kaikissa ammattietiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja ottaa yhteyttä, jos epäilee psykologin toimineen vastoin ammattieettisiä periaatteita. Neuvontapuhelimeen voivat soittaa psykologit itse, psykologien yhteistyökumppanit tai asiakkaat. Lautakunnalle voi tehdä selvityspyynnön, mikäli epäilee psykologin rikkoneen Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä ja haluaa lautakunnan selvittävän psykologin toiminnan asianmukaisuutta ammattieettiseltä kannalta. Selvityspyynnön tekemistä varten on olemassa oma ohjeensa.

Lautakunnan tulee selvittää epäiltyjä rikkomuksia Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä vastaan sekä suositella Suomen Psykologiliiton jäsenyhdistystä ryhtymään tarvittaessa kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa – paitsi heinäkuussa – puheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnan tehtävänä on

 • edistää psykologien ammattietiikan ylläpitämistä ja kehittämistä
 • antaa psykologeille neuvoja ammattieettisissä kysymyksissä ja huolehtia siitä, että lautakunnan jäsenet ovat psykologien käytettävissä ammattieettisissä kysymyksissä
 • oma-aloitteisesti tai selvityspyynnön perusteella panna toimeen selvityksiä, kun psykologin epäillään toimineen vastoin Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä
 • seurata, miten Suomen Psykologiliittoon kuulumattomat soveltavat psykologisia menetelmiä
 • antaa lausuntoja ja esityksiä ammattieettisissä kysymyksissä
 • julkaista ammattieettisten kysymysten käytännön sovelluksia.

Ammattieettisessä lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6–8 jäsentä sekä sihteeri, jonka lautakunta valitsee. Lautakunnan jäsenten tulee olla Psykologiliiton jäsenyhdistysten jäseniä, heillä tulee olla pitkä ammattikokemus ja heidän tulee edustaa eri sovellusaloja.

Ammattieettisessä lautakunnassa on toimikaudella 2022–2024 asiantuntemusta seuraavilta sovellusaloilta:

 • Työn ja organisaatioiden psykologia
 • Työterveyspsykologia
 • Opintopsykologia
 • Koulupsykologia
 • Perheneuvolapsykologia
 • Kehityspsykologia
 • Lastensuojelu ja perheasiain sovittelu
 • Huolto- ja tapaamisriitojen asiantuntijasovittelu
 • Terveyspsykologia
 • Kuntoutus
 • Psykoterapia

Lautakunta konsultoi tarvittaessa muiden erikoisalojen edustajia riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Ammattieettisen lautakunnan kokoonpanon löydät jäsensivuilta.