Siirry sisältöön

Ammattieettinen lautakunta 12.1.2018

Ohje selvityspyynnön tekemisestä Suomen Psykologiliiton ammattieettiselle lautakunnalle

Mikäli psykologin epäillään toimineen epäeettisesti, hänen toiminnastaan voidaan tehdä selvityspyyntö Suomen Psykologiliiton ammattieettiselle lautakunnalle. Sen voi tehdä psykologipalvelujen käyttäjä itse tai joku muu asianosainen.

Selvityspyyntö on vapaamuotoinen selostus psykologin toiminnasta, ja se voi olla korkeintaan kolme sivua pitkä. Jos asian esittämisen kannalta on oleellista, selvityspyynnön mukaan voi panna liitteitä. Näitä ovat esimerkiksi laskut, lausunnot ja viranomaispäätökset. Liitteiden on liityttävä psykologin toimintaan, ja on vältettävä ulkopuolisten henkilöiden henkilötietojen ilmaisemista. Mikäli liitteet sisältävät muiden kuin selvityspyynnön tekijän omia tietoja, mutta ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia, ylimääräiset henkilötiedot voi tarvittaessa peittää. Lautakunta palauttaa selvityspyynnön kannalta tarpeettomat liitteet.

Jos selvityspyynnön tekijä kokee psykologin rikkoneen monissa eri asioissa hyvää ammattietiikkaa, omaa tekstiä on hyvä jäsennellä esimerkiksi numeroinnin ja selkeän kappalejaon avulla.

Ammattieettisen lautakunnan toimintaperiaatteisiin kuuluu se, että ammattieettinen lautakunta ei ole velvollinen käsittelemään selvityspyyntöä, joka koskee yli 5 vuotta sitten sattuneita tapahtumia. Jos selvityspyyntö koskee alaikäistä lasta, tulee huoltajilta olla lupa selvityspyynnön käsittelyyn ammattieettisessä lautakunnassa. 

Psykologin yhteystiedot

Selvityspyyntöön tulee laittaa, kenen psykologin toimintaa selvityspyyntö koskee, ja kyseisen psykologin yhteystiedot, mikäli ne ovat tiedossa.

Selvityspyynnön sisältö

Selvityspyyntö on kuvaus siitä, mitä psykologin toiminnassa tapahtui ja milloin. On hyvä kuvata mahdollisimman yksityiskohtaisesti sitä, missä tilanteissa/asioissa selvityspyynnön tekijä arvelee psykologin menetelleen väärin tai ammattietiikan vastaisesti.

  • Kirjoitusta voi jäsentää seuraavien kysymysten avulla:
  • Mistä psykologin toiminnasta tai menettelytavoista selvityspyynnön tekijä haluaa ammattieettisen lautakunnan kannanoton?
  • Miten selvityspyynnön tekijä päätyi siihen, että psykologin toiminnassa olisi tapahtunut ammattieettinen rikkomus?
  • Mihin selvityspyynnön tekijä oli tyytymätön?
  • Mitä tapahtui, kun/mikäli selvityspyynnön tekijä yritti selvittää asiaa suoraan psykologin kanssa?

Ammattieettinen lautakunta käsittelee uudet selvityspyynnöt saapumisjärjestyksessä. Lautakunta lähettää selvityspyynnön tekijälle kirjallisen tiedon siitä, ottaako lautakunta asian käsiteltäväksi vai ei. Tämän vastauksen saamiseen kuluu yleensä 1–2 kuukautta. Kesäaikana viive on pidempi. Selvitysprosessin kesto selvityspyynnön vastaanottamisesta valmiiseen kannanottoon on yleensä vähintään 9-12 kuukautta. Selvitysprosessin aikana lautakunnalle toimitettu materiaali on asianosaisjulkista, eli selvityspyynnön kohteena oleva psykologi saa nähtäväkseen sen materiaalin, jonka selvityspyynnön tekijä on lautakunnalle lähettänyt. Vastaavasti selvityspyynnön tekijälle toimitetaan se materiaali, jonka psykologi on lautakunnalle lähettänyt.

Selvityspyynnön tekijän yhteystiedot (postiosoite) tulee liittää selvityspyyntöön. Lautakunta ei tietosuojasyistä asioi selvityspyyntöjä koskevissa asioissa sähköpostitse.

Selvityspyyntö lähetetään osoitteeseen: Ammattieettinen lautakunta/puheenjohtaja Suomen Psykologiliitto Bulevardi 30 B 3 00120 HELSINKI