Siirry sisältöön

Psykologien kirjaukset tulossa erityissuojauksen piiriin

Valmistelussa oleva asetus määrittää ammattilaisten käyttöoikeuksia asiakastietoon. Uuden asetuksen myötä toteutuu Psykologiliiton pitkään ajama psykologien kirjausten erityissuojaus.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmistellaan uutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia täydentävää asetusta. 

Psykologien kannalta erityisen merkittävää on, että uuden asetuksen myötä erityissuojaus laajennetaan koskemaan Psykologia (PSL) -näkymälle kirjattuja potilasasiakirjamerkintöjä. Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluille olisi tulossa oma erityissuojattava näkymä, jonne esimerkiksi psykoterapiatyö jatkossa kirjataan. Psykologiliitto pitää lausunnossaan tätä potilastietojen erityissuojauksen laajentamista erittäin kannatettavana ja toteaa, että erityissuojaus on asiakkaiden edun sekä psykologeja velvoittavan ammattieettisen ohjeistuksen mukaista. 

– Psykologien ja psykoterapeuttien kirjausten erityissuojattavuus on todella tärkeä ja odotettu uudistus, jota Psykologiliitto on ajanut pitkään. Olen todella tyytyväinen siihen, että asia nyt etenee, iloitsee Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov.

Psykologinen työskentely edellyttää erityistä luottamuksellisuutta, sillä käsiteltävät aiheet ovat usein hyvin arkaluontoisia, ja sekä asiakkaat että ammattilaiset ovat olleet huolissaan tietojen liian laajasta näkyvyydestä. Erityissuojattavuus ei kuitenkaan estä kirjausten tarpeenmukaista käyttöä, sillä erityissuojattavuus käytännössä ainoastaan asettaa erillisen vahvistuspyynnön muiden kuin psykologien tai kyseisten palvelukokonaisuuksien ulkopuolisten ammattihenkilöiden suorittamalle tietojen avaamiselle.

– Vastaanotolla käsiteltävät asiat eivät monilta osilta ole oleellista tietoa asiakkaan somaattisen hoidon kannalta. Niiltä osin kuin kirjaukset sisältävät tarpeellista tietoa, ne on myös mahdollista liittää muiden sovellusalojen näkymiin, jolloin kirjaukset ovat luettavissa ilman erityissuojaa, Gergov kertoo.

Asetusluonnoksessa psykologian, seksuaaliterapian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kirjausten erityissuojattavuuden toteutumiselle on suunniteltu siirtymäaikaa 1.1.2026 asti. Psykologipalveluiden ja seksuaaliterapian osalta erityissuojattavuus on kuitenkin teknisesti yksinkertaista toteuttaa, sillä kyseiset näkymät ovat tietojärjestelmissä jo käytössä. Näin ollen Psykologiliitto esittää lausunnossaan, että niiden osalta sovellettaisiin lyhyempää siirtymäaikaa ja ne siirtyisivät erityissuojattavuuden piiriin jo esimerkiksi 1.1.2025 lähtien.

Erityissuojattavuuden lisäksi asetuksella pyritään selkiyttämään tietojen käyttöoikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa sekä näiden palveluiden välillä. Psykologiliitto korosti lausunnossaan myös sitä, että psykologien työskentelevät usein sosiaalihuollon puolella moniammatillisissa tiimeissä, joissa eri ammattilaisten tuottama tieto ja havainnot hyödyttävät toisia ammattilaisia ja usein laaditaan myös yhteisiä asiakirjoja. Psykologiliitto toteaa, että kirjaamiskäytäntöjen tulee olla tällaisessa työssä selkeästi ohjeistettu.

Psykologiliitto ilmaisi lausunnossa myös huolensa siitä, että asiakkaan näkökulmasta tietojen luovutuslupien kohdentamisen tulee olla ymmärrettävää ja selkeää. Luottamuksellisuuden takia on erittäin tärkeää, että asiakas ymmärtää, mihin tarkoituksiin hän antaa luvan tietojaan käyttää.

Lausuntokierros asetusluonnoksesta päättyi 12.1.2024 ja asetus siirtyy seuraavaksi sosiaali- ja terveysministeriön jatkovalmisteluun ja hyväksyttäväksi.

Lue Psykologiliiton lausunto