Siirry sisältöön

10.2.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

4.2.2021

Suomen Psykologiliiton kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriön Toimenpideohjelmaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

26.1.2021

Psykologiliiton lausunto: Riittävä psykologiresurssi kuntakokeiluissa on välttämätöntä tuloksekkaalle työllisyyden hoidolle

20.1.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020

4.12.2020

Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

24.11.2020

Psykologiliiton koulutuspoliittinen kannanotto

16.11.2020

Psykologiliiton lausunto oppivelvollisuuslaista sivistysvaliokunnalle

12.11.2020

Psykologiliiton lausunto työterveyshuollon lakimuutokseen

30.9.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta

30.9.2020

Psykologiliiton lausunto seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

25.9.2020

Psykologiliiton lausunto koskien perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksia

22.9.2020

Psykologiliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

30.6.2020

Psykologiliiton kommentit THL:n ”Toimintakyvyn rakenteisen kirjaamisen opas”

26.6.2020

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 – Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

16.6.2020

Psykologiliiton lausunto oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

8.6.2020

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei pidä siirtää sote-maakuntiin

15.4.2020

Perheiden tuen tarve synnytyksessä korona­pandemia­tilanteessa

16.12.2019

Al-Holin lapsia ei pidä erottaa vanhemmistaan

2.12.2019

Koulun ja oppilaitoksen psykologityö kuuluu kouluun, ei sote-maakuntiin

14.11.2019

Työterveyshuolto toivoo yhteistyötä

Takaisin normaaliin listaukseen