Siirry sisältöön

18.10.2019

Psykologiliiton lausunto mielenterveysstrategiaan

30.9.2019

Psykologiliiton lausunto kevytautoihin liittyvän lain lykkäämisestä

5.9.2019

Psykologiliiton lausunto mielenterveysstrategian valmistelua koskien

22.3.2019

Psykologiliiton kannanotto koskien psykologien työtiloja

7.2.2019

Psykologiliiton kannanotto: Suostumuksen puute nostettava raiskauksen määritelmän keskiöön

8.10.2018

Psykologiliitto otti kantaa psykiatrian yhtenäisen hoidon perusteisiin

8.10.2018

Lastensuojelupsykologit vahvemmin lastensuojelulakiin lastensuojeluasiakkaiden hyvinvoinnin ja oikeusturvan lisäämiseksi

29.8.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto julkisia rekrytointipalveluita ja osaamisen kehittämispalveluita koskevasta lakiesityksestä

13.7.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto Palveluvalikoimaneuvoston suositukseen: Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

29.5.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp

3.5.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto mallista sote-keskusten palvelukuvaukseen: Tulevista sote-keskuksista puuttuu mielenterveysosaaminen

20.3.2018

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos varhaiskasvatusasetukseksi, OKM004:00/2018

16.3.2018

Psykologiliiton kannanotto: Psykologian ammatillisen näkymän (PSL) erityissuojattavuus potilastietojärjestelmissä

8.3.2018

Psykologiliiton lausunto: Lukiolain uudistaminen OKM046:00/2017

8.2.2018

Suomen Psykologiliiton kannanotto psykologisten testien vastaus- ja yhteenvetolomakkeiden skannauksesta sekä tallennuksesta sähköiseen arkistoon

5.12.2017

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamisesta

19.9.2017

Suomen Psykologiliitto vaatii: Psykologipalvelut saatava Sote-keskuksiin ja kuntoutuspsykoterapian tulevaisuus turvattava

13.9.2017

Koulupsykologien lääkkeet valtionhallinnon tarkastusviraston havaitsemiin pulmiin kouluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa

Takaisin normaaliin listaukseen