Siirry sisältöön

Psykologiliiton lausunto mielenterveysstrategian valmistelua koskien

Mielenterveysstrategian painopisteiden kokonaisuus

Valituissa painopistealueissa näkyy vahvasti mielenterveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulma esimerkiksi lasten ja nuorten arkiympäristöissä, sekä fokus palveluiden oikea-aikaisuudessa ja laadussa. Nämä ovat hyvin saman suuntaisia tavoitteita, joiden parissa Psykologiliitto sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä työskentelevät psykologit erityisesti toimivat.

  • Mielenterveys on tärkeä nostaa esiin laajana kokonaisuutena, jota ei määritellä ainoastaan mielen sairauden puuttumisena.
  • Mielenterveyden palvelujärjestelmän suunnittelu ja optimaalinen toiminta edellyttää monialaista ja -ammatillista osaamista, mihin kuuluu olennaisena osana psykologia tieteen- ja ammattialana.
  • Tarpeenmukaisten moniammatillisten mielenterveyspalveluiden saatavuutta matalalla kynnyksellä tulee vahvistaa läpi elämänkaaren.