Siirry sisältöön

Psykologiliiton kannanotto koskien psykologien työtiloja

  • Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka asiakastyötä säätelevät lait ja ammattieettiset ohjeet riippumatta siitä, minkä organisaation puitteissa hän työskentelee.
  • Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu asiakirjoista säädettyä vastaavalla tavalla myös suullinen informaatio, ja myös psykologin asiakkuuden tulisi olla salassa pidettävää tietoa.
  • Psykologeille osoitettujen työtilojen tulee mahdollistaa psykologityötä koskevien lakipykälien noudattaminen salassapidon ja asiakirjojen säilyttämisen suhteen.