Siirry sisältöön

Työpaikkaselvityksen uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan työterveyshuoltojaosto on käsitellyt ehdotuksia työpaikkaselvityksen uudistamisesta, ja pyytänyt Suomen Psykologiliitto ry:ltä niihin kannanottoa.

Psykologiliitto on osaltaan valmis edistämään erityisesti työterveyshuollon moniammatillisuuden tarpeen arviointiin sekä eri ammattiryhmien roolien selkiyttämiseen liittyviä ehdotuksia, sekä tukee vahvasti pyrkimystä muuttaa työterveyspsykologien asema työterveyshuollon ammattihenkilöksi.

Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen kasvaessa erityisesti työn psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden tunnistamista työpaikkaselvityksissä on syytä kehittää, jotta työnteko saataisiin mielen hyvinvointia tukevaksi. Työterveyspsykologin roolin kirkastaminen ja osaamisen hyödyntäminen tukee tavoitetta, minkä lisäksi kaikkien työterveyshuollon ammattiryhmien osaamista tulee kehittää. Työpaikan tarpeiden tunnistaminen on myös oleellisen tärkeää.

Työpaikan käsitteen uusi määrittely puoltaa myös työpaikkaselvitys-termin uudistamista. Jotta uusi termi vakiintuu käyttöön, sen on oltava riittävän lyhyt. Esimerkiksi ehdotettu työolosuhdeselvitys olisi terminä kannatettava. Työpaikan uuteen määrittelyyn liittyy myös käytettävien menetelmien päivitys. On hyvä määritellä esimerkiksi se, milloin fyysinen työpaikkakäynti antaa selvitykselle lisäarvoa.

Janne Riste
Työterveyspsykologien ammatillisen työryhmän pj
Suomen Psykologiliitto ry

Vera Gergov
Ammattiasioista vastaava psykologi
Suomen Psykologiliitto ry
vera.gergov@psyli.fi

Lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet myös Suomen Psykologiliitto ry:n
Työterveyspsykologien ammatillisen työryhmän jäsenet.