Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

12.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

10.2.2021

1. Otsikko ei vastaa ehdotuksen sisältöä Otsikon mukaan esitys koskee vaativaa sijaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä määritellään kuitenkin myös avohuollon …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriön Toimenpideohjelmaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

4.2.2021

Ohjelma on tärkeä ja siinä on hyviä elementtejä – mutta myös puutteita Psykologiliitto kiittää ja pitää tärkeänä, että …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto: Riittävä psykologiresurssi kuntakokeiluissa on välttämätöntä tuloksekkaalle työllisyyden hoidolle

26.1.2021

Osa TE-toimistoissa työskentelevistä psykologeista on siirtymässä ns. työllisyyden hoidon kuntakokeiluihin maaliskuun alusta lukien lakimuutoksen tultua voimaan. Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020

20.1.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020   Tiivistelmä Digitalisaation mahdollisuuksia ja etuja korostetaan selonteossa turhan voimakkaasti ja …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

4.12.2020

Asia: HE 212/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton koulutuspoliittinen kannanotto

24.11.2020

Uusi koulutusohjelma on askel eteenpäin – koulutuksen laadusta on huolehdittava Oulun yliopisto on päättänyt käynnistää psykologian alan koulutusohjelman …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto oppivelvollisuuslaista sivistysvaliokunnalle

16.11.2020

PSYKOLOGILIITON LAUSUNTO SIVISTYSVALIOKUNNALLE Asia: HE 173/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kuuleminen tiistaina …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto työterveyshuollon lakimuutokseen

12.11.2020

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta VN/424/2020 VN/424/2020-STM-2 STM004:00/2020 Tiivistelmä: Psykologiliitto pitää kannatettavana ja …

Näytä kaikki listana