Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

21.5.2021

VN/463/2021 Psykologiliitto lausuu lakiesityksestä seuraavaa: Psykologiliitto vaatii, että osana tätä lainsäädännön uudistusta psykologi määritellään välttämättömäksi ammattihenkilöksi lastensuojelua koskevaan …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto perhevapaauudistuksesta

31.3.2021

STM065:00/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi Uudistus tuo …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

10.3.2021

Asia: HE 259/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta Tiivistelmä: Psykologiliitto pitää kannatettavana ja tarpeellisena …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto asiakirjasta: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

25.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-207-2021. Opetushallitus pyytänyt lausuntoamme. Uudistus on kokonaisuudessaan erinomaisen kannatettava. Luonnos on monipuolinen kokonaisuus, ja arvopohjan, riittävän …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sivistysvaliokunnalle

19.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: OM:n videotallennustyöryhmän mietintö Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta Diaarinumero: VN/4330/2018

16.2.2021

Psykologiliitto pitää työryhmän mietintöä suullisen todistelun vastaanottamisesta kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa erittäin perusteltuna ja kannatettavana. …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

12.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

10.2.2021

1. Otsikko ei vastaa ehdotuksen sisältöä Otsikon mukaan esitys koskee vaativaa sijaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä määritellään kuitenkin myös avohuollon …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriön Toimenpideohjelmaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

4.2.2021

Ohjelma on tärkeä ja siinä on hyviä elementtejä – mutta myös puutteita Psykologiliitto kiittää ja pitää tärkeänä, että …

Näytä kaikki listana