Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Työpaikkaselvityksen uudistaminen

31.3.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan työterveyshuoltojaosto on käsitellyt ehdotuksia työpaikkaselvityksen uudistamisesta, ja pyytänyt Suomen Psykologiliitto ry:ltä niihin kannanottoa. …

Lausunnot ja kannanotot

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

23.3.2022

Lausunnonantajan lausunto 2. Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin niiden oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta perusteltu ratkaisu …

Lausunnot ja kannanotot

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinta: neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilöpsykoterapia ja perheterapia

21.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry:n jäsenistö on antanut laajasti palautetta Kelan 1.2.2022 avaamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintaa koskevaan kriteeristöön …

Lausunnot ja kannanotot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.3.2022

Lausunnonantajan lausunto Muodostaako ehdotettava asiakastietolaki selkeän, yhdenmukaisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden? Kyllä.  Voit halutessasi perustella vastaustasi ja kirjata muita …

Lausunnot ja kannanotot

HE 13/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi sekä esitykseen liittyvät aloitteet

18.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua HE 13/2022 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevasta lainsäädännöstä sekä esitykseen …

Lausunnot ja kannanotot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2022: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

18.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja palvelujärjestelmää koskevasta tutkimusjulkaisusta. Kokonaisuutena voidaan todeta, että …

Lausunnot ja kannanotot

HE 19/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
oppilas‐ ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää eduskunnan sosiaali‐ ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi koskien HE 19/2022 Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi …

Lausunnot ja kannanotot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2022: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

11.3.2022

Suomen Psykologiliitto ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja palvelujärjestelmää koskevasta tutkimusjulkaisusta. Kokonaisuutena voidaan todeta, että …

Lausunnot ja kannanotot

Monikanavarahoituksen purku ei saa uhata kuntoutusta

26.10.2021

Psykologiliitto vastustaa Kelan kuntoutustehtävän ja rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille. Kelan kuntoutuspsykoterapia ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus tulee säilyttää ja kehittää …

Näytä kaikki listana