Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto asiakirjasta: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

25.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-207-2021. Opetushallitus pyytänyt lausuntoamme. Uudistus on kokonaisuudessaan erinomaisen kannatettava. Luonnos on monipuolinen kokonaisuus, ja arvopohjan, riittävän …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sivistysvaliokunnalle

19.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: OM:n videotallennustyöryhmän mietintö Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta Diaarinumero: VN/4330/2018

16.2.2021

Psykologiliitto pitää työryhmän mietintöä suullisen todistelun vastaanottamisesta kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa erittäin perusteltuna ja kannatettavana. …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

12.2.2021

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

10.2.2021

1. Otsikko ei vastaa ehdotuksen sisältöä Otsikon mukaan esitys koskee vaativaa sijaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä määritellään kuitenkin myös avohuollon …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriön Toimenpideohjelmaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

4.2.2021

Ohjelma on tärkeä ja siinä on hyviä elementtejä – mutta myös puutteita Psykologiliitto kiittää ja pitää tärkeänä, että …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto: Riittävä psykologiresurssi kuntakokeiluissa on välttämätöntä tuloksekkaalle työllisyyden hoidolle

26.1.2021

Osa TE-toimistoissa työskentelevistä psykologeista on siirtymässä ns. työllisyyden hoidon kuntakokeiluihin maaliskuun alusta lukien lakimuutoksen tultua voimaan. Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020

20.1.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020   Tiivistelmä Digitalisaation mahdollisuuksia ja etuja korostetaan selonteossa turhan voimakkaasti ja …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

4.12.2020

Asia: HE 212/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi …

Näytä kaikki listana