Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto: Riittävä psykologiresurssi kuntakokeiluissa on välttämätöntä tuloksekkaalle työllisyyden hoidolle

26.1.2021

Osa TE-toimistoissa työskentelevistä psykologeista on siirtymässä ns. työllisyyden hoidon kuntakokeiluihin maaliskuun alusta lukien lakimuutoksen tultua voimaan. Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi …

Lausunnot ja kannanotot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020

20.1.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko, luonnos 8.12.2020   Tiivistelmä Digitalisaation mahdollisuuksia ja etuja korostetaan selonteossa turhan voimakkaasti ja …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

4.12.2020

Asia: HE 212/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton koulutuspoliittinen kannanotto

24.11.2020

Uusi koulutusohjelma on askel eteenpäin – koulutuksen laadusta on huolehdittava Oulun yliopisto on päättänyt käynnistää psykologian alan koulutusohjelman …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto oppivelvollisuuslaista sivistysvaliokunnalle

16.11.2020

PSYKOLOGILIITON LAUSUNTO SIVISTYSVALIOKUNNALLE Asia: HE 173/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kuuleminen tiistaina …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto työterveyshuollon lakimuutokseen

12.11.2020

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta VN/424/2020 VN/424/2020-STM-2 STM004:00/2020 Tiivistelmä: Psykologiliitto pitää kannatettavana ja …

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta

30.9.2020

Psykologiliitto kannattaa sukupuolen liittämistä rikoksesta määrättävän rangaistuksen koventamisperusteisiin luonnoksen esittämissä rikostyypeissä.  Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden ammatillinen työryhmä …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

30.9.2020

Psykologiliiton lausunto Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta Viite: Lausuntopyyntö OM Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus VN/1984/2019 Yleistä Psykologiliitto suhtautuu esitettyyn seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseen positiivisesti. Yhdessä Oikeuspsykologian ja …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto koskien perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksia

25.9.2020

Psykologiliiton lausunto koskien Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksia Viite: Lausuntopyyntö OPH-3170-2020 Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset Yleistä …

Näytä kaikki listana