Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

16.6.2020

Psykologiliitto pitää hallituksen esitystä oppivelvollisuuslaiksi kannatettavana. Peruskoulu ei enää nykyään ole riittävä koulutustaso (työ)elämää ajatellen. Hyvää ja kannatettavaa …

Lausunnot ja kannanotot

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei pidä siirtää sote-maakuntiin

8.6.2020

Me allekirjoittaneet vastustamme opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntiin. Yksi järjestämismalli ei ole vaikuttavin eikä toimi kaikkialla. Psykologi- …

Lausunnot ja kannanotot

Perheiden tuen tarve synnytyksessä korona­pandemia­tilanteessa

15.4.2020

Psykologiliiton Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillisen työryhmän jäseninä haluamme omalta osaltamme nostaa esiin muutamia näkökulmia synnyttäjien tukihenkilöiden mukanaoloon …

Lausunnot ja kannanotot

Al-Holin lapsia ei pidä erottaa vanhemmistaan

16.12.2019

Suomen Psykologiliitto muistuttaa, että lapsen erottaminen vanhemmistaan ilman vakavia perusteita on vahingollista ja lyhytnäköistä. Lasten tarpeet ja kehityspsykologinen …

Lausunnot ja kannanotot

Koulun ja oppilaitoksen psykologityö kuuluu kouluun, ei sote-maakuntiin

2.12.2019

Psykososiaalinen opiskeluhuolto eli psykologin ja kuraattorin monipuolinen työ onnistuu parhaiten koulussa ja oppilaitoksessa, lähellä oppilaita ja muuta henkilöstöä. …

Lausunnot ja kannanotot

Työterveyshuolto toivoo yhteistyötä

14.11.2019

Moniammatillinen työterveyshuolto vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työyhteisön toimivuutta, kun se on  oikea-aikaista  tarvelähtöistä siten, että asiakasorganisaation tarpeisiin vastataan …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto mielenterveysstrategiaan

18.10.2019

Mielenterveysstrategian linjausten perusteluissa on kiitettävästi esillä hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä näkökulma. On tärkeää, että strategian toimeenpanossa ei …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto kevytautoihin liittyvän lain lykkäämisestä

30.9.2019

Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmä lausuu, että kevytautoja koskeva laki peruutetaan kokonaisuudessaan ja myös harkinnanvaraisesti 17 vuotta täyttäneiden ajokorttien myöntämisessä …

Lausunnot ja kannanotot

Psykologiliiton lausunto mielenterveysstrategian valmistelua koskien

5.9.2019

Mielenterveysstrategian painopisteiden kokonaisuus Valituissa painopistealueissa näkyy vahvasti mielenterveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulma esimerkiksi lasten ja nuorten arkiympäristöissä, sekä …

Näytä kaikki listana