Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry: Hyvinvointialueiden hankintapolitiikka uhkaa palveluiden saatavuutta ja pienyrittäjien elinkeinovapautta

30.3.2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille vuoden alussa. Sote-palveluiden on vastattava väestön tarpeeseen. Hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluita omana …

Uutiset, Lausunnot ja kannanotot

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä: Tulevalla hallituskaudella on huolehdittava nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä mielenterveyspalvelujen saatavuudesta

3.3.2023

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä vetoaa, että tulevalla hallituskaudella panostetaan nuorten mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja laatuun. Palveluiden toteutumista tulee seurata valtakunnallisesti.

Lausunnot ja kannanotot

AKY – Akavalaiset yrittäjät: Kuluttajansuojalain uudistus heikentää sekä asiakkaan että yrittäjän asemaa

30.11.2022

Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistus vaikuttaa yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten psykoterapiaan, puheterapiaan, toimintaterapiaan ja fysioterapiaan. Lakiuudistus …

Lausunnot ja kannanotot

Kela tarjoaa heikennettyjä ehtoja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tuottajien erillissopimuksiin – heikoimmassa asemassa olevien potilaiden terapioiden jatko uhattuna

29.11.2022

Kela toteutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankinnan kilpailutuksen vuonna 2022. Psykologiliitto totesi kannanotossaan 21.3.2022 hankintaa koskevaan kriteeristöön liittyvän …

Lausunnot ja kannanotot

Yhteislausunto: Hyvinvointialueiden kannattaa turvata laadukkaat neuvolapalvelut perinataaliajan mielenterveyden tuen vahvistamiseksi

6.10.2022

Suomen Perinataalimielenterveys ry on yhteistyössä Suomen Psykologiliitto ry:n Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillisen työryhmän, Suomen Terveydenhoitajaliiton, kansallisen lapsistrategian, …

Lausunnot ja kannanotot

Turvallinen synnytyskokemus edellyttää riittävää psykologista tukea

30.9.2022

Suomen Psykologiliitto ry:n kannanotto Julkinen keskustelu hyvän synnytyksen turvaamisesta on ollut viime aikoina aktiivista niin ammattilaisten kuin vanhempien …

Lausunnot ja kannanotot

Valtioneuvoston Ikäohjelmaa koskeva periaatepäätös (VN/17850/2022)

30.8.2022

Suomen Psykologiliitto ry pitää ikäihmisten periaatepäätöksen luonnoksessa kuvattuja vaikuttamistavoitteista sekä toimeenpanosuunnitelmaa ja toimenpide-ehdotuksia yleisesti ottaen kannatettavina. Olennaista on, …

Lausunnot ja kannanotot

VN/33602/2021 Hallituksen esitys laeiksi
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

15.8.2022

Suomen Psykologiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta. Kokonaisuudessaan esitys …

Lausunnot ja kannanotot

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville (VN/16726/2022)

12.8.2022

Näytä kaikki listana