Siirry sisältöön

AKY – Akavalaiset yrittäjät vaatii valvontaviranomaisilta ja ministeriöltä ripeitä toimia rekisteriruuhkan purkamiseksi

Sote-valvontalaki astui voimaan vuoden 2024 alussa. Laki toi mukanaan uuden kansallisen Soteri-rekisterin, johon kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien tulee rekisteröityä. Aiemmin palveluita tuottaneiden tiedot on siirretty valvontaviranomaisten toimesta vanhasta rekisteristä uuteen, mutta uusien yrittäjien on vuoden alusta alkaen tullut tehdä rekisteröintihakemus Soteriin.

Rekisterin käyttöönotto on sisältänyt runsaasti ongelmia. Tammikuun aikana uusien rekisteri-ilmoitusten määrä yllätti valvontaviranomaiset täysin ja käsittely on tällä hetkellä erittäin pahasti ruuhkautunut. Yritystoimintaansa käynnistävä sote-yrittäjä voi joutua odottamaan rekisteröintipäätöstä pahimmillaan kuukausia, toimintaahan ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty. AKY pitää tilannetta kohtuuttomana ja vaatii valvontaviranomaiselta nopeita toimia ja joustavuutta tilanteen ratkaisemiseksi.

AKYn sote-alojen liittoihin on tulvinut viestejä huolestuneilta jäseniltä. Yritystoimintaa ei saada käyntiin ja jo toimivilla yrityksillä on vaikeuksissa solmia alihankintasopimuksia itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa. Koska sote-palveluntuottajista on pulaa, joutuvat asiakkaat odottamaan pääsyä sote-ammattilaisen vastaanotolle. Tilanne voi pian muodostua kestämättömäksi.

AKY korostaa, että kuukausia kestävä rekisteröintihakemuksen käsittely ennen toiminnan aloittamista on yrittäjille täysin kohtuutonta. Päätoimista yritystoimintaa suunnittelevat ovat pelkän starttirahan varassa, muuta toimeentuloa heillä ei ole. Rekisteriongelmat vaikuttavat myös jo toimivien yritysten mahdollisuuksiin muuttaa toimintaansa.

Valvontalaki kieltää yritystoiminnan käynnistämisen ennen kuin rekisteröintipäätös on hyväksytty. Valvontaviranomaiset ovat luvanneet tehdä kaikkensa ruuhkan purkamiseksi mahdollisimman nopeasti, mutta kieltäytyneet valvontalakiin vedoten antamasta väliaikaista toimintalupaa rekisterihakemuksen käsittelyn ajaksi. Tämä on keskeinen muutos valvontaviranomaisten aiempaan toimintatapaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää valvontaviranomaisten löytävän ratkaisun ongelmaan pikaisesti. Toistaiseksi ministeriö ei ole luvannut asian edistämiseksi muita konkreettisia toimia. AKY vaatii valvontaviranomaisilta ja ministeriöltä nykyistä tehokkaampia keinoja ruuhkautuneen rekisteröintimenettelyn ongelmien ratkaisemiseksi. Kuukausien viive yritystoiminnan aloittamisessa on täysin kohtuuton ja aiheuttaa merkittävää haittaa sekä sote-alan yrityksille että näiden asiakkaille.

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 24 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 18 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.

Lue lisää: Psykologiliitto: Soteri-rekisterin ruuhkautuminen on ratkaistava pikaisesti