Siirry sisältöön

Soteri-rekisterin ruuhkautuminen on ratkaistava pikaisesti

Psykologiliitto yhdessä Akavan muiden sosiaali- ja terveysalan liittojen kanssa vaatii yhteisessä kannanotossaan, että Soteri-rekisterin ruuhkautuminen on selätettävä. Pitkät käsittelyajat ja asiakaspalvelun ruuhkautuminen uhkaavat jo elinkeinonvapautta.

Uuden valvontalain myötä tammikuun 2024 alussa avattu Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen Soteri-rekisteri kokoaa yhteen yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat. Rekisteriin kirjataan luvat, toiminta- ja palvelupisteet kaikilta toimijoilta, ja sama lupamenettely koskee kaikkia yrittäjiä yhtiömuodosta riippumatta. Aiemmin itsenäisille ammatinharjoittajille riitti ilmoitusmenettely, mikä takasi heille mahdollisuuden aloittaa toiminta tarvittaessa nopeastikin. Nyt toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on rekisteröity. 

Viranomaiset ovat tiedottaneet rekisterin ruuhkautumisesta. Vuoden alussa rekisteröintiä odotti ainakin 2000 erilaista hakemusta. Osa on uusia palveluntuottajia, osa muutosilmoituksia aiempiin tietoihin. Ruuhkassa hakemuksia ei voida seuloa, joten kaikki joutuvat odottamaan. Käsittelyajat ovat venyneet jopa yli kolmeen kuukauteen. 

– Tilanne on täysin kestämätön niin asiakkaille kuin yrittäjille. Suurin osa psykologeista on toiminimiyrittäjiä, joiden työpanoksesta jää tuhansia tunteja käyttämättä sinä aikana, kun he, heidän asiakkaansa ja yhteistyökumppaninsa odottelevat lupia, jotka aiemmin sai ilmoitusmenettelyllä. Tässä poikkeus- ja siirtymätilanteessa viranomaisen tulisi myöntää suullisia lupia siihen saakka, että hakemusten käsittelyyn saadaan riittävät resurssit, vaatii Psykologiliiton erityisasiantuntija Katja Vähäkangas.

Myös jatkavilla yrittäjillä ongelmia

Psykologiliittoon on tullut runsaasti kysymyksiä rekisteri-ilmoituksen täyttämisestä, koska niin termit kuin rekisterin toimintalogiikka on muuttunut entiseen Valveri-rekisteriin nähden. Valverista vanhojen yrittäjien tiedot on siirretty uuteen rekisteriin, ja viranomainen on joutunut täydentämään joitakin tietoja, joita aiempi rekisteri ei vaatinut. Tietoihin on tämän myötä ilmestynyt virheellisyyksiä ja epäloogisuuksia. Kun samaan aikaan moni yrittäjä olisi vuoden alussa aloittamassa toimintaa esimerkiksi uutena alihankkijana, on tilanne saatava pikaisesti korjattua. Lisäksi edes viranomaisille ei tunnu olevan selvää, mitkä tiedot korjataan heidän toimestaan virheenä, ja mistä muutoksista taas yrittäjä joutuu maksamaan muutosilmoitusmaksun, joka saattaa nousta satoihin euroihin. 

Liitot lähestyneet aluehallintovirastoja ja Valviraa

Liittojen näkökulmasta olisi järkevää, jos viranomainen perehdyttäisi liittojen asiantuntijat mahdollisimman hyvin uuteen rekisteriin, koska liitoista käsin pystyttäisiin neuvomaan ja ohjeistamaan suurta joukkoa sote-alan yrittäjiä. Akavan sote-liitot ovatkin lähettäneet viranomaiselle tukun kysymyksiä, jotta saataisiin edes perusasioihin vastaukset ja jäsenille ensiapua. 

Liitot vaativat viranomaisille ja päättäjille lähettämässään kirjeessä, että viranomainen ratkaisee ruuhkan, ja varaa riittävästi resursseja hakemusten käsittelyyn. 

– Suomessa on nähty viime vuosina lukuisia surullisia esimerkkejä siitä, miten tietoteknisten järjestelmien uusiminen on aiheuttanut kansalaisille ja palkansaajille turhautumista ja rahanmenetystä, ja mainehaittaa uudistuksen toimeenpanijoille. Nyt hankaloitetaan yrittäjien toimintaa ja toimeentuloa. Ihmetellä täytyy, miten etukäteen ei osata varata resursseja ja ennakoida vaikeuksia. Pelkkä pahoittelu ei tähän riitä, toteaa Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen

Lue lisää: AKY-liittojen kannanotto