Siirry sisältöön

EuroPsy-pätevyyden uusimisen edellyttämä ammatillisen kehityksen ylläpitäminen

Rekisteröidyillä EuroPsy -psykologeilla on velvollisuus pysytellä ajan tasalla alansa tutkimuksen kehityksessä oman ammatillisen kontekstinsa piirissä ja yleisemmällä tasolla.

Tähän suositellaan käytettäväksi vähintään 80 tuntia vuodessa, ja hakijan tulee voida esittää selkeät todisteet vähintään 40 jatkuvalle ammatilliselle kehitykselle omistetusta tunnista vuodessa vähintään neljän työssäolovuoden ajalta.

Ammatillista kehitystään voi tukea monenlaisella kehitystoiminnalla ja alla olevaa listaa ei ole tarkoitettu kattamaan kaikkia mahdollisuuksia. Kaikkia kuvattuja toimintoja ei myöskään tarvitse toteuttaa, mutta hakijan tulee pystyä osoittamaan tukeneensa ammatillista kehitystään useilla eri tavoilla.

Jokaisen toimintatyypin kohdalle on merkitty toiminnan enimmäisosuus, joka ilmaisee kuinka paljon kyseisen tyyppistä kehitystoimintaa voidaan korkeintaan lukea hyväksi henkilökohtaista ammatillista kehitystä arvioitaessa. Nämä prosenttiosuudet on sisällytetty listaan, jotta voitaisiin varmistaa psykologien suorittavan monipuolisesti erilaista toimintaa osana jatkuvaa ammatillista kehitystään.

• Todistettava osallistuminen kursseille ja/tai workshop-ryhmiin, joiden tavoitteena on edistää ammatillista kehitystä (60%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).               

• Uusien taitojen kehittäminen ammatillisen toiminnan kautta (20%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).                  

• Todistettava osallistuminen työnohjaukseen (20%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).

• Toimiminen työnohjaajana (20%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).   

• Todistettava osallistuminen ammatilliseen tai tieteelliseen konferenssiin (20%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).

• Tieteellisiin tai ammatillisiin kysymyksiin liittyvien julkaisujen kirjoittaminen ja/tai toimittaminen yksin tai yhdessä muiden kanssa (30%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).

• Ammattilaisille pidettävät luennot ja koulutukset (20%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).

• Psykologian alan lehtien tai kirjojen toimittamistyö (20%). Kuvaus/sisältö ja tuntimäärät (noin).

Hakiessasi pätevyyden uusimista voit täyttää hakemuslomakkeessa ne kohdat, jotka ovat oleellisia oman ammatillisen kehittymisesi kannalta.

Hakeminen ja hinnat

EuroPsy-pätevyyttä haetaan Psykologiliiton alaisuudessa toimivalta kansalliselta EuroPsy-pätevyyslautakunnalta. Perus- ja erikoispätevyyksille on omat lautakunnat. Lautakuntien kokoonpanot on esitelty täällä. Hakemusten käsittelyaika on kolme kuukautta. Sertifikaatin uusimisen hinta on Psykologiliiton jäsenille 50 euroa ja muille 100 euroa.

Täytä uusimishakemus täällä.