Siirry sisältöön

Urheilupsykologian sertifikaatteja on kahdenlaisia riippuen siitä, mikä pohjakoulutus hakijalla on.Toinen sertifikaatti on tarkoitettu psykologeille (urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaatti) ja toinen hakijoille, joilla on jokin muu pohjakoulutus (urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti). 

Sertifiointi käynnistettiin Suomessa vuonna 2013. Tavoitteena on, että urheilijoilla ja muilla psyykkisen valmennuksen osaamista tarvitsevilla on käytössään alan asiantuntijat, joiden osaaminen ja kokemus täyttävät korkeat laatukriteerit. Sertifioidut urheilupsykologit ja asiantuntijat sitoutuvat alan ammattieettisiin suosituksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannanoton mukaan urheilupsykologian sertifiointi on selkeä askel kohti ammatillista laadunvalvontaa, jota suomalaisessa liikuntakulttuurissa tarvitaan. Siksi OKM suosittelee käyttämään sekä kilpa- ja huippu-urheilussa että kuntoliikunnan puolella urheilu- ja liikuntapsykologian sertifioituja asiantuntijoita. Ministeriö edellyttää, että valtionapurahoituksella rahoitettaviin liikunta- ja urheilupsykologisiin tehtäviin palkattaisiin ensisijaisesti alan sertifioituja asiantuntijoita.