Siirry sisältöön

Urheilupsykologian sertifikaatteja on kahdenlaisia riippuen siitä, mikä pohjakoulutus hakijalla on. Toinen sertifikaatti on tarkoitettu psykologeille (urheilu- ja liikuntapsykologian sertifikaatti) ja toinen hakijoille, joilla on jokin muu pohjakoulutus (urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti). 

Urheilupsykologian sertifikaatit osoittavat sen, että henkilöllä on kriteerit täyttävä koulutus- ja kokemustausta toteuttaa laadukasta psyykkistä valmennusta sekä urheilun että liikunnan edistämisen kentässä. 

Sertifiointi käynnistettiin Suomessa vuonna 2013. Tavoitteena on, että urheilijoilla ja muilla psyykkisen valmennuksen osaamista tarvitsevilla on käytössään alan asiantuntijat, joiden osaaminen ja kokemus täyttävät korkeat laatukriteerit. Sertifioidut urheilupsykologit ja asiantuntijat sitoutuvat alan ammattieettisiin suosituksiin.