Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Urheilupsykologian sertifiointilautakunta vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin.

Yleistä

Pitääkö hakemukseen liittää todistusten jäljennökset?

Ei. Riittää, että tiedot ilmenevät CV:stä ja/tai portfoliosta.

Joudunko maksamaan, vaikka hakemustani ei hyväksyttäisikään?

Et. Maksu peritään vain hyväksytyistä sertifikaateista.

Voinko kirjoittaa hakemuksen englanniksi?

Kyllä.

Olen suorittanut liikunnan ylemmän AMK-tutkinnon. Riittääkö se pohjakoulutukseksi sertifikaattiin?

Valitettavasti se ei käy. Pohjakoulutukseksi hyväksytään vain yliopistossa suoritettu soveltuva maisteritutkinto.

Pohjakoulutus

Olen suorittanut maisterintutkinnon pääaineena sosiaalipsykologia. Hyväksytäänkö se pohjakoulutukseksi urheilu- ja liikuntapsykologinsertifikaattiin?

Ei. Mutta voit saada urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatin (UPV sert.), jos muut kriteerit kohdallasi täyttyvät.

Olen suorittanut psykologin tutkinnon ulkomailla. Riittääkö se pohjakoulutukseksi urheilu- ja liikuntapsykologinsertifikaattiin?

Urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaatin edellytyksenä on laillistetun psykologin pätevyys Suomessa.

Olen suorittanut urheilupsykologian maisteritason tutkinnon Englannissa. Riittääkö se pohjakoulutukseksi urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin (UPV sert.)?

Kyllä. Pohjakoulutuksen voi suorittaa myös ulkomailla.

Olen suorittanut ammattivalmentajan tutkinnon ja käynyt lukuisia kursseja psyykkisestä valmennuksesta. Opetan psyykkistä valmennusta omassa lajissani. Riittääkö tämä pohjakoulutukseksi?

Ei. Vuoden 2015 alusta lähtien voimaantulleiden kriteerien mukaan ns. siirtymävaihe on päättynyt ja kaikilta hakijoilta edellytetään maisteritasoista pohjakoulutusta.

Minkälaista akateemista pohjakoulutusta edellytetään urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin (UPV)?

Maisteritasoista. Pääaine voi olla esim. liikuntatiede, sosiaalipsykologia, joku käyttäytymistiede tai yhteiskuntatiede. Myös tutkinnon sivuaineilla on merkitystä harkittaessa tutkinnon soveltuvuutta.

Työkokemus

Olen psykologian maisteritutkinnon suoritettuani toiminut kaksi vuotta psykologian opettajana urheilulukiossa. Voidaanko tämä hyväksyä vaadittavaksi työkokemukseksi?

Psykologian opettajana toimiminen ei riitä, vaikka toimisit urheilulukiossa.

Valmennan muun työni ohella tyttöjen maajoukkuetta suunnistuksessa. Voinko lukea tätä työtä vaadittavaan työkokemukseen? Työtunteja on kertynyt yli 300 kahden vuoden aikana.

Lajivalmentajana toimiminen ei sinällään riitä.

Lasketaanko työkokemukseksi urheilu-/lajivalmentajana tekemäni psyykkinen valmennus omille urheilijoille tai joukkueilleni?

Ei. Lajivalmentajan ja psyykkinen valmentajan roolit ovat erilaiset. Sertifiointia varten hyväksytään ainoastaan psyykkisen valmentajan roolissa kertyneitä työtunteja.

Työnohjaus

Onko psykiatri Liisa Lumme sertifiointilautakunnan hyväksymä työnohjaaja?

Vaikea arvioida näiden tietojen perusteella. Hyväksyttyjä työnohjaajia ovat mm. sertifioidut urheilu- ja liikuntapsykologit ja urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatin saaneet henkilöt. Lisäksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on työnohjaajan koulutus ja henkilö, joka on työnohjauskokemusta omaava asiantuntija (esim. psykoterapiakoulutuksen saanut henkilö).

Mitä tarkoitetaan sertifiointiin vaadittavalla työnohjauksella?

Ydintä työnohjauksessa on reflektiivisyys ja omien ammatillisten toimintatapojen tutkiminen.

Pitääkö työnohjauksen olla yksilöohjausta vai kelpaako myös ryhmätyönohjaus?

Molemmat kelpaavat.

Lisäkoulutus

Voiko lisäkoulutusta suorittaa myös verkkokursseilla? Elämäntilanteeni vuoksi läsnäolo toisella paikkakunnalla ei nyt onnistu.

Kyllä voi.

Suunnittelen hankkivani lisäkoulutusta liikuntapsykologiasta. Mistä voin tietää, että tietty lisäkoulutus hyväksytään sertifiointiin?

Koulutuksen tulee olla sekä tiede- että ammattipohjaista. Voit tarkistaa koulutuksen soveltuvuuden etukäteen sertifiointilautakunnalta.