Siirry sisältöön

Sertifioinnissa on kaksi vaihtoehtoa, toinen psykologeille (urheilu- ja liikuntapsykologi) ja toinen hakijoille, joilla on jokin muu pohjakoulutus (urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti).  Ennen kuin täytät hakemuksen, tutustu tarkkaan alla kerrottuihin hakukriteereihin.

Hakemuksen täyttämisen lisäksi sinun tulee tehdä Portfolio ja cv, jotka sinun tulee lähettää liitetiedostona. Portfoliossa tulee todentaa vapaamuotoisesti ne koulutukset, työtehtävät ja ohjaus (ohjaajan nimi ja pätevyys), joihin haluat viitata. Lisäksi työtehtävissä tulee kuvata urheilu-/liikuntapsykologisen toiminnan ajankohta, kesto ja sisältö.

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Urheilupsykologian sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.  Sertifiointilautakunta antaa hakemukseen vastauksen kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Sertifiointimaksu (100 euroa uudelta tai uusinnalta) on maksettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta. Lautakunta ei sertifioi yhtiöitä tai yhteisöjä, vaan sertifikaatti on henkilökohtainen.

Sertifikaattiin vaadittavat kriteerit

Sertifiointilautakunnan laatimat kriteerit sertifikaattien myöntämiseksi ovat seuraavat:

PsykologitMuut
SertifikaattiUrheilu- ja liikuntapsykologi (sert.)Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti (UPV sert.)
PohjakoulutusPsykologian maisteriSoveltuva akateeminen pohjakoulutus (maisteritaso)
Kuvataan hakemuksessa ja cv:ssä.
TyökokemusVähintään 300 h kahden vuoden aikana työskentelyä liikunnan ja/tai urheilun alalla liikunta- ja urheilupsykologian ja/tai psyykkisen valmennuksen tehtävissä ohjattuna.Vähintään 300 h kahden vuoden aikana työskentelyä liikunnan ja/tai urheilun alalla liikunta- ja urheilupsykologian ja/tai psyykkisen valmennuksen tehtävissä ohjattuna
TyönohjausEdellä mainittuun työkokemukseen liittyvä kontaktiohjaus 30 h.
Ohjaajan tulee olla sertifiointilautakunnan hyväksymä.
Edellä mainittuun työkokemukseen liittyvä kontaktiohjaus 30 h.
Ohjaajan tulee olla sertifiointilautakunnan hyväksymä.
LisäkoulutusEdellytetään omaa pohjakoulutusta
täydentäviä opintoja liikuntapsykologiasta ja liikuntatieteistä yhteensä 15 op (koostuen 7-8 toiselta tieteenalalta ja 7-8 op toiselta tieteenalalta) eli psykologian maisteritutkinnon lisäksi tarvitaan 7-8 op liikuntatieteistä ja 7-8 op liikuntapsykologiasta.
Täydentäviksi opinnoiksi kelpuutetaan koulutus, joka on pääsääntöisesti maisterintutkinnon jälkeen tapahtuvaa lisäkoulutusta. Koulutuksen tulee olla sekä tiede- että ammattipohjaista ja sen tulee antaa lisäarvoa suoritetulle maisteritason peruskoulutukselle.
Todennetaan portfoliossa: missä suoritettu, laajuus, koulutuksen pääsisältö ja kouluttaja.
Täydentäviä opintoja voi sisältyä myös perustutkintoon, jos ne koostuvat tutkinnon pakollisen minimiopintomäärän lisäksi suoritetuista opinnoista (esim. ylimääräinen sivuaine, erillinen kandidaatintutkinto).
Edellytetään omaa pohjakoulutusta täydentäviä opintoja psykologiasta, liikuntapsykologiasta ja liikuntatieteistä yhteensä 15 op (koostuen 7-8 op toiselta tieteenalalta ja 7-8 op toiselta tieteenalalta) eli esim. liikuntatieteen maisteritutkinnon lisäksi tarvitaan 7-8 op psykologiasta ja liikuntapsykologiasta.
Täydentäviksi opinnoiksi kelpuutetaan koulutus, joka on pääsääntöisesti maisterintutkinnon jälkeen tapahtuvaa lisäkoulutusta. Koulutuksen tulee olla sekä tiede- että ammattipohjaista ja sen tulee antaa lisäarvoa suoritetulle maisteritason peruskoulutukselle (esim. avoimessa yliopistossa järjestettävät koulutukset soveltuvat).
Todennetaan portfoliossa: missä suoritettu, laajuus, koulutuksen pääsisältö ja kouluttaja.
Täydentäviä opintoja voi sisältyä myös perustutkintoon, jos ne koostuvat tutkinnon pakollisen minimiopintomäärän lisäksi suoritetuista opinnoista (esim. ylimääräinen sivuaine, erillinen kandidaatintutkinto).
Allekirjoitettu sopimusAllekirjoitettu sitoumus Psykologiliiton hyväksymien ammattieettisten sääntöjen noudattamisesta.
Tulee myös sitoutua oman asiantuntemuksen mahdollisten rajoitusten ilmaisemiseen ja vastuullisuuteen (esim. tulee kertoa asiakkaalle/tilaajalle oma pätevyys ja kokemus).
Allekirjoitettu sitoumus Supyn ammattieettisten suositusten hyväksymisestä.
Tulee myös sitoutua oman asiantuntemuksen mahdollisten rajoitusten ilmaisemiseen ja vastuullisuuteen (esim. tulee kertoa asiakkaalle/tilaajalle oma pätevyys, kokemus).
Sertifikaatin uusiminenSertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.

Sertifikaattiin vaadittavat kriteerit englanninkielisenä löytyvät oheisesta tiedostosta

Linkit

Urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattihakemus

Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattihakemus

Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunta

Myönnetyt sertifikaatit

Muista:

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Urheilupsykologian sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.