Siirry sisältöön

Sertifioinnissa on kaksi vaihtoehtoa, toinen psykologeille (urheilu- ja liikuntapsykologi) ja toinen hakijoille, joilla on jokin muu pohjakoulutus (urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti).  Ennen kuin täytät hakemuksen, tutustu tarkkaan alla kerrottuihin hakukriteereihin.

Hakemuksen täyttämisen lisäksi sinun tulee tehdä Portfolio ja cv, jotka sinun tulee lähettää liitetiedostona. Portfoliossa tulee todentaa vapaamuotoisesti ne koulutukset, työtehtävät ja ohjaus (ohjaajan nimi ja pätevyys), joihin haluat viitata. Lisäksi työtehtävissä tulee kuvata urheilu-/liikuntapsykologisen toiminnan ajankohta, kesto ja sisältö. Huom.! Pyydämme käyttämään sivun alapuolella linkeistä löytyvää työkokemuslomaketta, jotta työkokemus tulisi riittävän selkeästi näkyville.

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Urheilupsykologian sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.  Sertifiointilautakunta antaa hakemukseen vastauksen kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Sertifiointimaksu on maksettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta. Lautakunta ei sertifioi yhtiöitä tai yhteisöjä, vaan sertifikaatti on henkilökohtainen.

Urheilupsykologian sertifikaattien hinnat

Psykologiliiton jäsenEi jäsen
Sertifikaatti100 euroa200 euroa
Uusintasertifikaatti100 euroa200 euroa

Sertifikaattiin vaadittavat kriteerit

Sertifiointilautakunnan laatimat kriteerit sertifikaattien myöntämiseksi ovat seuraavat:

PsykologitMuut
SertifikaattiUrheilu- ja liikuntapsykologi (sert.)Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti (UPV sert.)
PohjakoulutusPsykologian maisteriSoveltuva akateeminen pohjakoulutus (maisteritaso, yliopistotutkinto)
Kuvataan hakemuksessa ja cv:ssä.
TyökokemusVähintään 300 h kahden vuoden aikana työskentelyä liikunnan ja/tai urheilun alalla liikunta- ja urheilupsykologian ja/tai psyykkisen valmennuksen tehtävissä ohjattuna.Vähintään 300 h kahden vuoden aikana työskentelyä liikunnan ja/tai urheilun alalla liikunta- ja urheilupsykologian ja/tai psyykkisen valmennuksen tehtävissä ohjattuna.
TyönohjausEdellä mainittuun työkokemukseen liittyvä kontaktiohjaus 30 h.
Ohjaajan tulee olla sertifiointilautakunnan hyväksymä. Ohjauksesta vähintään 20 tunnin on oltava yksilötyönohjausta, ryhmätyönohjausta hyväksytään 10 tuntia.
Edellä mainittuun työkokemukseen liittyvä kontaktiohjaus 30 h.
Ohjaajan tulee olla sertifiointilautakunnan hyväksymä. Ohjauksesta vähintään 20 tunnin on oltava yksilötyönohjausta, ryhmätyönohjausta hyväksytään 10 tuntia.
LisäkoulutusEdellytetään omaa pohjakoulutusta täydentäviä opintoja liikuntapsykologiasta ja liikuntatieteistä yhteensä 15 op (koostuen 7-8 toiselta tieteenalalta ja 7-8 op toiselta tieteenalalta) eli psykologian maisteritutkinnon lisäksi tarvitaan 7-8 op liikuntatieteistä ja 7-8 op liikuntapsykologiasta.

Täydentäviksi opinnoiksi kelpuutetaan koulutus, joka on pääsääntöisesti maisterintutkinnon jälkeen tapahtuvaa lisäkoulutusta. Koulutuksen tulee olla sekä tiede- että ammattipohjaista ja sen tulee antaa lisäarvoa suoritetulle maisteritason peruskoulutukselle. Täydentäviä opintoja voi sisältyä myös perustutkintoon, jos ne koostuvat tutkinnon pakollisen minimiopintomäärän lisäksi suoritetuista opinnoista (esim. ylimääräinen sivuaine, erillinen kandidaatintutkinto). Jos täydentävät opinnot sisältyvät pää- tai sivuainekokonaisuuteen, ei niitä hyväksytä täydentäviksi opinnoiksi.

Kun pohjakoulutuksesi maisteritutkinnon pääaine on psykologia, sinun tulee suorittaa 7-8 op liikuntapsykologiasta ja 7-8 op liikuntatieteistä, yhteensä vähintään 15 op. 

Suoritettu lisäkoulutus todennetaan portfoliossa: missä suoritettu, laajuus, koulutuksen pääsisältö ja kouluttaja.
Edellytetään omaa pohjakoulutusta täydentäviä opintoja psykologiasta, liikuntapsykologiasta ja liikuntatieteistä yhteensä 15 op (koostuen 7-8 op toiselta tieteenalalta ja 7-8 op toiselta tieteenalalta) eli esim. liikuntatieteen maisteritutkinnon lisäksi tarvitaan 7-8 op psykologiasta ja liikuntapsykologiasta.

Täydentäviksi opinnoiksi kelpuutetaan koulutus, joka on pääsääntöisesti maisterintutkinnon jälkeen ja tutkinnon lisäksi tapahtuvaa lisäkoulutusta. Koulutuksen tulee olla sekä tiede- että ammattipohjaista ja sen tulee antaa lisäarvoa suoritetulle maisteritason peruskoulutukselle (esim. avoimessa yliopistossa järjestettävät koulutukset soveltuvat). Täydentäviä opintoja voi sisältyä myös perustutkintoon, jos ne koostuvat tutkinnon pakollisen minimiopintomäärän lisäksi suoritetuista opinnoista (esim. ylimääräinen sivuaine, erillinen kandidaatintutkinto). Jos täydentävät opinnot sisältyvät pää- tai sivuainekokonaisuuteen, ei niitä hyväksytä täydentäviksi opinnoiksi. 

Esimerkkejä: Jos pohjakoulutuksesi maisteritutkinnon pääaine on 
– liikuntapsykologia, sinun tulee suorittaa 7-8 op psykologiasta ja 7-8 op liikuntatieteistä, yhteensä vähintään 15 op.  
– liikuntatiede (esim. liikuntapedagogiikka, valmennus- ja testausoppi tms.), sinun tulee suorittaa 7-8 op psykologiasta ja 7-8 op liikuntapsykologiasta, yhteensä vähintään 15 op. 
– kasvatustieteestä tai muusta käyttäytymistieteestä, sinun tulee suorittaa 7-8 op liikuntapsykologiasta, 7-8 op psykologiasta ja 7-8 op liikuntatieteistä, yhteensä vähintään 22 op.  

Suoritettu lisäkoulutus todennetaan portfoliossa: missä suoritettu, laajuus, koulutuksen pääsisältö ja kouluttaja.
Allekirjoitettu sopimusAllekirjoitettu sitoumus Psykologiliiton hyväksymien ammattieettisten sääntöjen noudattamisesta.
Tulee myös sitoutua oman asiantuntemuksen mahdollisten rajoitusten ilmaisemiseen ja vastuullisuuteen (esim. tulee kertoa asiakkaalle/tilaajalle oma pätevyys ja kokemus).
Allekirjoitettu sitoumus Supyn ammattieettisten suositusten hyväksymisestä.
Tulee myös sitoutua oman asiantuntemuksen mahdollisten rajoitusten ilmaisemiseen ja vastuullisuuteen (esim. tulee kertoa asiakkaalle/tilaajalle oma pätevyys, kokemus).
Sertifikaatin uusiminenSertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.

Sertifikaattiin vaadittavat kriteerit englanninkielisenä löytyvät oheisesta tiedostosta

Linkit

Urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattihakemus

Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattihakemus

Urheilupsykologian sertifiointilautakunta

Myönnetyt sertifikaatit

Muista:

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Urheilupsykologian sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.