Siirry sisältöön

Urheilu- ja liikunta psykologian sertifiointilautakunta on Suomen psykologiliiton riippumaton asiantuntijaelin ja sen jäsenet edustavat urheilu- ja liikuntapsykologian asiantuntemusta muun muassa Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitokselta, Kihusta (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) ja Suomen urheilupsykologisesta yhdistyksestä. Lautakunnan kokoonpanon löydät täältä.

Sertifiointilautakunnan yhteystiedot:

Urheilupsykologian sertifiointilautakunta
Suomen Psykologiliitto
Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki
Sähköposti: upserti@psyli.fi

Urheilupsykologian sertifiointilautakunnan ohjesääntö

In English: Certification committee rules (Unofficial translation)

1. Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävä on myöntää urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaatteja ja urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatteja. Sertifikaatti voidaan myöntää perustellun hakemuksen pohjalta psykologille tai muulle soveltuvan akateemisen pohjakoulutuksen saaneelle henkilölle.

Lautakunta määrittelee sertifioinnin kriteerit ja käsittelee tapauskohtaisesti, kenelle sertifikaatti voidaan myöntää. Lautakunta joko myöntää sertifioinnin tai tiedottaa hakijalle, miksi hänen hakemuksensa hylättiin. Toiminnassaan lautakunta pyrkii siihen, että sertifiointikriteerit ovat mahdollisimman avoimet ja läpinäkyvät.

Lautakunta voi myös peruuttaa jo myönnetyn sertifikaatin, mikäli henkilö ei noudata sertifiointikriteereissä mainittuja ammattieettisiä sääntöjä.

2. Sertifiointilautakunnan kokoonpano ja toimintatapa

Lautakunnan jäsenet nimeää Suomen Psykologiliiton hallitus. Toimikauden pituus on kolme vuotta. Lautakunnassa on enintään kuusi jäsentä. Jäsenet ovat urheilupsykologian ja psyykkisen valmennuksen ammattilaisia. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai sihteeri. Kokoukset pidetään tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat säilytetään Psykologiliiton tiloissa.

Lautakunnan on annettava hakijan asiassa päätös viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen kirjautumisesta. Lautakunta voi myös pyytää asiasta lisäselvityksiä. Uusi kolmen kuukauden määräaika alkaa siitä päivämäärästä, jolloin lisäselvitykset on saatu.

3. Sertifiointimaksut

Psykologiliiton hallitus päättää sertifiointimaksun suuruudesta. Sertifiointi on voimassa korkeintaan viisi vuotta, jonka jälkeen sille voi hakea jatkoa.

4. Lautakunnan toimintamenot ja sertifiointimaksujen maksaminen

Lautakunnalle voidaan maksaa kokouspalkkioita. Psykologiliiton hallitus päättää palkkioiden maksamisesta vuosittain. Lautakunnan jäsenten kulut korvataan Psykologiliiton kulloinkin voimassa olevan matkustus- ja palkkiosäännön mukaisesti.

Psykologiliitto kerää sertifiointimaksut.

5. Sertifiointipäätösten kirjaaminen

Lautakunta kirjaa kokouspöytäkirjaan hakemusten käsittelyn ja tehdyt päätökset. Sertifikaatin haltijoiden tiedot tallennetaan Psykologiliiton jäsenrekisteriin, sekä lisäksi hakijan luvalla julkiseen rekisteriin.

6. Ohjesääntö ja sen muuttaminen

Ohjesäännöstä ja sen muuttamisesta päättää Psykologiliiton hallitus.

Tämä ohjesääntö on vahvistettu Psykologiliiton hallituksen kokouksessa 27.1.2023.