Siirry sisältöön

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

Hyvinvointialueen mielenterveyspalvelut kuuluvat kaikille –Psykologiliiton aluevaalitavoitteet

Toimiva hyvinvointialue palvelee kaikenikäisiä

1. Turvataan psykososiaalinen tuki ja psykologipalvelut kaikille – myös työikäisille ja iäkkäille

 • Jokaisen sote-keskuksen alueella tulee työskennellä vähintään kolme psykologia.
 • Kaikille sote-alan ammattilaisille tulee taata työnohjausta ja konsultaatiota mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi.
 • Mielenterveyden palveluhankintojen lähtökohtana tulee olla palveluiden laatu ja hankinnoissa tulee turvata yksin- ja pienyrittäjien asema.

2. Tuetaan vanhempien ja perheiden jaksamista ja hyvinvointia lähellä heidän arkiympäristöään

 • Matalan kynnyksen psykologipalvelujen saatavuutta äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä perheneuvoloissa on parannettava.
 • Lastensuojelussa tarvitaan riittävät psykologiset resurssit. Nyt lastensuojelun asiakasperheet jäävät liian usein vaille riittävää tukea.
 • Hyvinvointialueilla on oltava toimivat yhteistyön rakenteet ja käytännöt mielenterveyden ja sosiaalityön ammattilaisten kesken. Samoin yhteistyön kuntien varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen kanssa on oltava saumatonta. 

3. Varmistetaan lapsille ja nuorille toimiva opiskeluhuolto 

 • Oppiminen ja opiskeluhuolto tarvitsee omat psykologinsa ja resurssinsa.
 • Lisätään koulupsykologien määrää. Yhtä koulupsykologia kohti saa olla enintään 500 oppilasta tai opiskelijaa.
 • Koulupsykologi kuuluu kouluun. Opiskeluhuollon psykologien työtilojen täytyy olla oppilaitoksen tiloissamatalan kynnyksen yhteydenoton sekä yhteisöllisen työn mahdollistamiseksi – lähistöllä ei riitä.

Osaava hyvinvointialue on monialainen ja asiantunteva 

4. Vahvistetaan moniammatillisuutta perustason sote-palveluissa 

 • Psykologin osaamista tarvitaan tutkittuun näyttöön perustuvien hoitomenetelmien kohdentamisen suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. 
 • Psykologien osaamista ja psykologista tietoa on hyödynnettävä systemaattisesti hoidon ja hoitojärjestelmien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

5. Tehdään hyvinvointialueesta hyvä ja haluttu työnantaja 

 • Sote-alan henkilöstöpula ei helpotu, elleivät työolot ole kunnossa.
 • Hyvinvointialueilla psykologeilla tulee olla hyvät edellytykset urakehitykseen, jotta hyödyllinen psykologinen näkökulma on käytössä myös suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.