Siirry sisältöön

1. Ennaltaehkäisyä läpi elämänkaaren

Lapsille riittävä tuki varhaiskasvatuksessa

Turvataan psykologipalvelut varhaiskasvatuksessa tasavertaisesti kaikille asuinpaikasta riippumatta

Täydennetään varhaiskasvatuslakia siten, että psykologi sisältyy varhaiskasvatuksen perushenkilöstöön

Opiskelijoiden palvelut koko opintopolun ajalle

Huolehditaan oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden siirtymän sujuvuudesta ja sitovien mitoitusten toteutumisesta

Määritellään korkeakoulujen opintopsykologit lakisääteisiksi

Fokus työkyvyn ylläpitämiseen

Parannetaan työhyvinvointia organisaatioiden tasolla

Määritellään työterveyshuollon psykologi asetuksessa ammattihenkilöksi nykyisen asiantuntijastatuksen asemasta

2. Kaikille tasavertainen pääsy mielenterveyspalveluihin

Perustason mielenterveyspalvelut kuntoon hyvinvointialueilla

Vahvistetaan psykologin palvelujen saatavuutta perusterveydenhuollossa 

Mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyyn on panostettava

Kattavat mielenterveyspalvelut hoitotakuun piiriin

Kuntouttavaa psykoterapiaa on saatava yhdenmukaisesti kaikkialla Suomessa

Säilytetään kuntoutuspsykoterapia sekä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämisvastuulla

3. Sosiaali- ja terveysalalle osaajia & veto- ja pitovoimaa

Mielenterveyspalveluille on varattava omat resurssit hyvinvointialueilla

Mielenterveydelle korvamerkitty rahoitus

Huolehditaan sosiaali- ja terveyspalveluiden työpaikkojen houkuttelevuudesta

Osaavan työvoiman saatavuus vaatii panostuksia koulutukseen

Tuetaan psykologien harjoittelujaksoja valtion rahoituksella

Muutetaan erikoispsykologien koulutukset maksuttomiksi

Psykoterapeuttikoulutusta kehitetään kaksiportaiseksi Ruotsin mallin mukaisesti