Siirry sisältöön

Suomen Psykologiliitto ja Psykologian koulutusalan yliopistoverkosto Psykonet kartoittivat, miten suuri tarve psykologeille Suomessa on ja miten paljon psykologeja on saatavilla. Kartoitus toteutettiin kyselyllä, joka lähetettiin psykologien esihenkilöstölle, rekrytoijille sekä psykologipalveluja ostaville organisaatioille. Näin laajaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty. Tämä kartoitus oli myös ensimmäinen, jossa työnantajat pääsivät kertomaan näkemyksiään psykologien saatavuudesta sekä siitä, millaista erityisosaamista organisaatiot psykologeilta tarvitsevat ja odottavat. Kartoituksen tuottama tieto on merkityksellistä myös koulutusorganisaatioiden kehittämistyössä.

Psykologien tarvekartoitus julkaistiin 22.5.2021.