Siirry sisältöön

Suositukset, ohjeet ja julkaisut

Tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suositukset, Ammattieettiset ja Tutkimuseettiset ohjeet ohjaavat psykologin työtä. Psykologiliiton julkaisemat mallit ja oppaat auttavat kehittämään psykologin työtä.

 

 

Psykologiliiton mallit

Psykologiliitto on julkaissut mallit psykologipalvelujen järjestämisestä aikuisille sekä lapsille ja nuorille.

Ammattieettiset periaatteet ja tutkimuseettiset ohjeet

Psykologiliiton ammattieettinen lautakunta on koostanut psykologien työtä ohjaamaan periaatteet ja ohjeet. Tutustu tarkemmin.

Tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suositukset

Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suosituksia psykologian eri sovellusaloilla käytettävistä näyttöön perustuvista toimintamalleista.

Testilautakunnan ohjeet

Tällä sivulla esitetään Testilautakunnan tekemiä ohjeita ja linjauksia. Testilautakunta on Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen Psykologinen Seura ry:n …

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus -opas

Täältä voit ladata Psykologiliiton oppaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolisen moninaisuuden kohtaamiseen psykogin työssä.

Psykologien tarvekartoitus

Suomen Psykologiliitto ja Psykologian koulutusalan yliopistoverkosto Psykonet kartoittivat, miten suuri tarve psykologeille Suomessa on ja miten paljon psykologeja …

Oikeuspsykologien ammatilliset ohjeet eettiselle toiminnalle

Ohjeiden laatimisen tausta Oikeuspsykologian ala on kehittynyt ja laajentunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. American …