Siirry sisältöön

Psykologin ammatillinen työskentely

Psykologi tähtää ammatillisessa työskentelyssään laadukkaaseen, tieteellisesti perusteltuun ja ammattieettisesti korkeatasoiseen toimintaan. Tämä edellyttää monipuolisia tietoja koskien mm. potilasasiakirjojen laatimista, tietosuojan huomioimista ja moniin erityisen haastaviin tehtäviin liittyvien ammattikäytänteiden riittävää hallitsemista.

 

Tässä osiossa kuvataan Psykologiliiton tuottamia tai koostamia psykologin ammatillista työskentelyä tukevia ohjeita ja suosituksia.

Psykologityön järjestäminen

Työn mitoitus, tilat ja välineet sekä kaikki muu tärkeä psykologityön järjestämisestä löytyy täältä.

Tietosuoja psykologin työssä

Miten testimateriaalit ja arkistot säilytetään tai hävitetään ja mitä muuta psykologin on syytä tietää tietosuojasta? Täältä löytyy tietoa!

Potilasasiakirjat

Täällä on tietoa psykologin kirjaamisesta ja lausunnoinnista.

Ammattietiikka

Psykologien tulee noudattaa työssään korkeaa ammattietiikkaa. Sen perustana ovat Pohjoismaiden psykologien ammattieettiset periaatteet, jotka jokaisen psykologin tulee huomioida. …