Siirry sisältöön

Psykologin ammatillinen työskentely

Psykologi tähtää ammatillisessa työskentelyssään laadukkaaseen, tieteellisesti perusteltuun ja ammattieettisesti korkeatasoiseen toimintaan. Tämä edellyttää monipuolisia tietoja koskien mm. potilasasiakirjojen laatimista, tietosuojan huomioimista ja moniin erityisen haastaviin tehtäviin liittyvien ammattikäytänteiden riittävää hallitsemista.

 

Ammatillisen työskentelyn edellytyksenä on lisäksi se, että psykologityön järjestäminen on tehty asianmukaisesti. Esimerkiksi työn mahdollisimman hyvä organisointi, työtilojen ja -välineiden ajanmukaisuus sekä asianmukainen täydennyskoulutus ja työnohjaus ovat tärkeitä seikkoja, jotka tukevat psykologia vaativissa ammattitehtävissä.

 

Tässä osiossa kuvataan Psykologiliiton tuottamia tai koostamia psykologin ammatillista työskentelyä tukevia ohjeita ja suosituksia.

Ammattikäytäntöihin liittyvät ohjeet ja suositukset

Tieteellinen neuvottelukuntaTestilautakuntaAmmattieettinen lautakunta

Ammattietiikka

Psykologien tulee noudattaa työssään korkeaa ammattietiikkaa. Sen perustana ovat Pohjoismaiden psykologien ammattieettiset periaatteet, jotka jokaisen psykologin tulee huomioida. …