Siirry sisältöön

Tietosuoja psykologin työssä

Kysymyksiä ja vastauksia kirjaamisesta

Kokoamme tälle sivulle psykologintyön tietoturvaa koskevia yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia. Tutustuthan myös muihin Tietosuoja psykologin työssä -sivuston ohjeisiin. …

Tietosuojalainsäädäntö

Henkilötietojen käsittelyä Suomessa ja kaikissa EUn jäsenmaissa ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR). Sitä täydennetään …

Tietosuojaohjeita psykologeille

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan ‘kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen …

Potilasasiakirjojen arkistointi yrittäjän lopettaessa toimintansa

Kun psykologi lopettaa toimintansa yrittäjänä, hänen tulee huolehtia syntyneiden potilasasiakirjojen asianmukaisesta jatkoarkistoinnista lainsäädännön mukaisesti. Tässä tulee ottaa huomioon …

Testimateriaalin hävittäminen

Kun psykologinen testimateriaali poistetaan käytöstä, se tulee hävittää asianmukaisesti. Testimateriaalia tulee käsitellä kuten tietoturvajätettä niiltä osin, kuin se …

Psykologisten testien esitteleminen opiskelijoille

Psykologia on tärkeä oppiaine lukioissa sekä monilla sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opintolinjoilla. Psykologian kursseilla keskustellaan myös psykologisista testeistä, …