Siirry sisältöön

Psykologiliitto on laatinut suosituksen psykologin lausunnon rakenteeksi. Suositus tehtiin keväällä 2018 yhteistyössä Testilautakunnan, yliopistojen, THL:n, HUS:n, Apotin ja psykologian sovellusalojen asiantuntijoiden kanssa. Suositus täydentää muita käytössä olevia liiton ohjeita psykologien lausunnoinnista.

Suositus yhdenmukaistaa lausuntoja valtakunnallisesti niin, että lausunnoissa on yhtenäinen rakenne ja otsikot. Rakenteen pääotsikot noudattelevat valtakunnallisella tasolla terveydenhuollossa jo käytössä olevia kansallisia otsikoita ja niiden rinnalla on spesifisti psykologin tutkimuslausunnoissa käytettävät otsikot.

Kun laaditaan lausuntoja tavanomaisimpien psykologintutkimusten pohjalta ja kirjataan niitä potilastietojärjestelmiin, Psykologiliitto suosittelee, että käytetään tässä kuvattua lausunnon rakennetta. Isoin kirjaimin määritellyt otsikot toimivat eri osa-alueita kuvaavina pääotsikoina. Kirjattaessa lausuntoa valtakunnallisiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin valitaan kyseiset otsikot, joiden alle lausunto jäsennetään. Lisäksi pääotsikoiden alla kuvatut alaotsikot on perusteltua sisällyttää kaikkiin lausuntoihin. Kirjattaessa valtakunnallisiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin kirjataan nämä lisäotsikot ja niihin kuuluva lausuntoteksti vapaamuotoisena tekstinä. Testaus- ja arviointitulosten alla kursiivilla kuvatut otsikot ovat kuitenkin valinnaisia, eli niistä käytetään ainoastaan kyseiseen tutkimuskysymykseen soveltuvia otsikoita.

Psykologiliiton suositus psykologin tutkimusten lausuntojen kirjaamisrakenteesta on huomioitu sivun Psykologinlausunnon laatiminen lausunnon rakennetta käsittelevässä osassa.

Psykologin tutkimuksen lausunnon rakenne


LAUSUNTO PSYKOLOGIN TUTKIMUKSESTA*

 • Tutkimuksen ajankohta ja kesto
 • Tutkimuspaikka
 • Käytetyt arviointimenetelmät

ESITIEDOT

 • Henkilötiedot
 • Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
 • Taustatiedot
 • Aiemmat tutkimukset
 • Nykytilanne

TESTAUS- JA ARVIOINTITULOKSET

 • Tutkimustilannehavainnot
 • Toiminnanohjaus ja tarkkaavuuden säätely
 • Ajattelu- ja päättelytoiminnot
 • Muistitoiminnot ja oppiminen
 • Kielelliset toiminnot
 • Visuaalinen hahmottaminen
 • Toimintakyky
 • Kehitykselliset tekijät
 • Emotionaaliset tekijät
 • Sosiaaliset tekijät
 • Voimavarat ja vahvuudet
 • Oman tilan ja toimintojen arviointi

YHTEENVETO/SUUNNITELMA**

 • Päätulokset
 • Johtopäätökset
 • Suositukset
 • Suunnitelma

JAKELU

TUTKIJAN TIEDOT

* Kansallisissa otsikoissa valitaan LAUSUNTO, jonka alle kirjoitetaan tarkenne LAUSUNTO PSYKOLOGIN TUTKIMUKSESTA

** Kansallisissa otsikoissa valitaan SUUNNITELMA, jonka alle kirjoitetaan tarkenne YHTEENVETO PSYKOLOGIN TUTKIMUKSESTA

Lausuntopohja pdf-muodossa