Siirry sisältöön

Tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suositukset

Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suosituksia psykologian eri sovellusaloilla käytettävistä näyttöön perustuvista toimintamalleista.

Konsultoiva koulupsykologityö

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2013 suosituksen hyvistä käytännöistä koskien konsultoivaa koulupsykologityötä.

Neuropsykologinen kuntoutus aikuispotilailla

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2012 hyvän käytännön suosituksen koskien neuropsykologista kuntoutusta aikuispotilailla.

Psykologinen työ akuuteissa kriiseissä

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2010 hyvän käytännön suosituksen koskien psykologista työtä akuuteissa kriiseissä.

Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen arvioiminen psykologin työssä

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2017 hyvän käytännön suosituksen koskien lapsen sosioemotionaalisen kehityksen arviointia psykologin työssä. Suositus …

Psykologityö lapsiperheen eroprosessi- ja tuomioistuintyöskentelyssä

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2018 hyvän käytännön suosituksen koskien psykologityötä lapsiperheen eroprosessi- ja tuomioistuintyöskentelyssä.

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut kesällä 2021 hyvän käytännön suosituksen koskien lasten ja nuorten neuropsykologista kuntoutusta.