Siirry sisältöön

Vaalien jälkeen EU:ssa valitaan uusi komissio, joka laatii tulevalle viisivuotiskaudelle toimintaohjelman, eräänlaisen EU:n hallitusohjelman. Mielenterveys on tärkeää saada mukaan tulevan komission toimintaohjelmaan.

Psykologiliitto tukee myös Akavan vaalitavoitteita. Akava korostaa vahvan EU:n merkitystä Suomelle. Tavoitteena on edistää sellaista Eurooppaa, jossa yhdistyvät osaaminen, sivistys ja arvot, tehokkaat sisämarkkinat, liikkuvuus sekä vahva ja kestävä talouskasvu.

Psykologiliiton EU-vaalitavoitteet

EU:lle mielenterveysstrategia

 • EU:n terveysunionin vahvistamista on jatkettava 
 • EU:ssa terveyttä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti One Health -ajattelutavan ja toimintamallin mukaisesti – muistaen myös ennaltaehkäisy. Kokonaisvaltainen terveyskäsitys sisältää myös mielenterveyden
 • EU tarvitsee mielenterveysstrategian (EU Action Plan on mental health), joka lisää ymmärrystä mielenterveydestä ja sisältää keinoja tukea ja parantaa mielenterveyttä unionin alueella.

Psykososiaalisten riskitekijöiden huomiointi työsuojelussa

 • Psykososiaaliset riskit ja työstressi ovat haastavimpia työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä, mutta perinteisesti työsuojelu on keskittynyt fyysisiin riskeihin. 
 • Tarvitaan uutta EU-lainsäädäntöä työn psykososiaalisten riskien hallintaan.
  • Työperäiseen psykososiaaliseen kuormitukseen on pystyttävä puuttumaan paremmin.
  • Tarvitaan käyttöön tietoa tutkimukseen perustuvista vaikuttavista menetelmistä, joilla työn erilaisia kuormitustekijöitä voidaan mitata.

Potilastyötä tekevien osaajien liikkuvuus

 • Yhteiset vapaan liikkuvuuden työmarkkinat edellyttävät yhteisiä pelisääntöjä.
 • Liikkuvuuden helpottamista tarvitaan edelleen.
 • Sote-alan työntekijöiden liikkuvuuden mahdollistamiseksi potilasdirektiiviä tulee tarkentaa.
  • Nyt lainsäädäntö ja vastuukysymykset ovat osittain epäselviä, kun terveydenhuollon tai psykologin palveluja annetaan etäpalveluna toiseen jäsenmaahan.
  • Potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa tulee täsmentää.